h

Nieuws uit 2011

17 februari 2011

Strijdbare bewoners Ketelven-Mergelven stellen 12 eisen

De problemen met de aardwarmte- en warmwatervoorziening op het Ketel- en Mergelven duren nu al 3½ jaar. Er zijn al heel veel mensen verhuisd door de stress en de kosten die de probemen met zich meebrengen. Nieuwe bewoners worden door Woonbelang nog steeds niet ingelicht over problemen met de warmte- en warmwatervoorzieningen.
Bezoekers van Ketelven bewonersavond

Lees verder
8 februari 2011

Veghel heeft jongeren niets te bieden

De SP is teleurgesteld in de nota Jeud- en Jongerenbeleid. Het is voornamelijk een opsomming van wat er al is. Daarmee is deze nota weinig ambitieus. Onze 11.000 jongeren wordt weinig geboden. Ja, scholing en werk Maar het jongerencentrum komt er volgens de wethouder deze collegeperiode dus wederom nog niet, over een poppodium wordt in deze nota niet eens gerept en het drugsprobleem wordt niet onderkend. Het meest stuitend is dat het gebrek aan passende en betaalbare woonruimte voor jongvolwassenen slechts wordt genoemd, maar dat het daarbij blijft. Geen enkele oplossingsrichting wordt benoemd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier