h

Nieuws uit 2006

2 december 2006

Laagste huren in Schijndel

Minister Pieter WinsemiusMinister Winsemius roemt Huis en Erf. Met name wat zij doet en toch de laagste huren van Nederland heeft. De Minister noemt dit een prestatie van het huidige bestuur. Dat mag de Minister doen, maar het huidige bestuur is nog geen jaar actief. De eer voor het compliment hoort vooral gericht te worden aan het vorige bestuur. Een bestuur dat een zeer fraaie erfenis heeft nagelaten

Lees verder
14 november 2006

Huurpolitiek bouwvereniging ter discussie gesteld

Vanavond is de eerste avond die Huis&Erf organiseert met haar huurders. De bouwvereniging heeft gesproken met externe contacten en wil aan de huurders voorleggen of de toekomstrichting door de huurders gedeeld wordt.

Lees verder
15 oktober 2006

SP wil dat raad beslist over veranderde afspraken met Huis&Erf

B en W had een straf plan: we maken andere prestatieafspraken met bouwvereniging Huis&Erf en brengen die ter kennisgeving aan de gemeenteraad. Tonnie Wouters heeft dit afgelopen donderdag in de raadsvergadering gedwarsboomd.

Lees verder
30 augustus 2006

Extra ledenvergadering wordt georganiseerd door de leden zelf

Tonnie Wouters weet van geen opgeven. Directeur Phiferons heeft eerder laten weten geen de extra algemene ledenvergadering te willen organiseren. Dus doet Wouters het zelf. Zij vraagt de directeur de middelen ervoor ter beschikking te stellen.

Lees verder
29 juni 2006

Huis&Erf maakt in 2005 €4.544.000 winst

De cijfers zijn duidelijk: vorig jaar heeft bouwvereniging Huis&Erf een winstgevend jaar achter de rug. Alle ophef die de afgetreden raad van commissarissen maakte is dus als een zeepbel uit elkaar gespat.
Eerder toonden onderzoeken van zowel bewindvoerder Hobo als van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting aan dat er niets mis is met de financiële situatie van Huis&Erf. Dit beeld wordt bevestigd door de jaarcijfers over 2005.

Lees verder
28 juni 2006

Leden Huis&Erf : bouwvereniging moet geen makelaar worden

Vanavond tijdens de ledenvergadering is duidelijk dat er een groot gat gaapt tussen de leden aan de ene kant en de directeur/bestuurder en raad van toezicht aan de andere kant. Een overgrote meerderheid van de leden vindt dat de bouwvereniging zich niet moet gaan gedragen als makelaar. De directeur/bestuurder en raad van toezicht vinden dat dit de nieuwe trend is. Bovendien wordt het aan hen gevraagd door de Minister. WIJ zijn erg benieuwd naar het democratische gehalte van de bouwVERENIGING. Drukken directeur/bestuurder en raad van toezicht hun plannen door? Of hebben zij respect voor de mening van de leden?

Lees verder

Pagina's

U bent hier