h

Nieuws uit 2024

13 april 2024

Grote steun voor de “rampenmotie” van de SP.

Foto: SP

Het was een rommelig debat in de late uurtjes van de raadsvergadering van 4 april.  Over een motie van de SP, die aandacht vroeg voor de financiële ramp die op de gemeenten af dreigt te komen. Omdat het rijk vanaf 2026 flink wil gaan korten op de rijksbijdrage voor de vele taken, die inmiddels vanuit het rijk naar de gemeenten zijn overgeheveld. Daarom wordt het ook wel het “ravijnjaar” genoemd. “Zonder geld geen gemeenten” was de titel. Want hoe kun je nou de taken goed uitvoeren voor je burgers als de financiële middelen daarvoor zwaar ontoereikend zijn. Dus vroegen wij in deze motie om  als gemeente Meierijstad het signaal af te geven richting formateurs, Tweede Kamer en het actiecomité Raden in Verzet deze dreigende ramp af te wenden.

Lees verder
13 april 2024

Beruchte kruising actie actie!

Foto: SP

DEZE  KRUISING HEEFT OP HET GEMEENTEHUIS GEEN PRIORITEIT.

Met het ophangen van een spandoek vandaag proberen we de beruchte kruising opnieuw onder de aandacht te brengen. En we staan hierin niet alleen.

Huis aan huis hebben we de mening van bewoners van de wijken Grevekeur en Zeeheldenwijk gevraagd. Een overgrote meerderheid is het met ons eens. Het opnieuw inrichten van de Floralaan is een uitgelezen kans om ook het kruispunt aan te pakken. Dus veiliger maken. Maar op z'n minst overzichtelijker te maken.

Lees verder
29 maart 2024

Op de koffie bij....

Foto: SP

Vanmorgen ging onze SP fractie op de "koffie" bij onze SP-statenfractie Brabant. In het provinciehuis werd er niet alleen gesproken over "koetjes en kalfjes". Naast een nadere kennismaking, werden er onderling standpunten en aandachtspunten uitgewisseld. Met als doel om een (nog betere) communicatieband te creëren en elkaar nog meer te ondersteunen, zeker als het gaat om zaken, die in het belang zijn van Meierijstad. Kortom een zeer geslaagde ochtend.... en een tegenbezoek staat al op de rol.

Lees verder
27 maart 2024

sp Meierijstad heeft een nieuw bestuur

Foto: SP

Op haar algemene ledenvergadering hebben de leden van de SP een nieuw bestuur gekozen.  Twee leden werden op functie gekozen: Guido Tubbing werd benoemd als voorzitter en Tom Liebrecht als organisatiesecretaris.  Verder werden gekozen als algemeen bestuurslid: Tonnie Wouters, Tom Merks, Jos Schraven, Jeanette Verbakel, Kees van Limpt en Ruud Merks.
Guido Tubbing: "Het is een mooie combinatie van nieuw talent, aangevuld met de "oude garde". Een bestuur met veel ambitie. Ons eerste doel is een strijdbare campagne op te zetten voor de Europese verkiezingen.

Lees verder
19 maart 2024

GEEN GEMEENTELIJKE TAKEN ZONDER KNAKEN!

Foto: SP

Gemeentelijke taken komen in de knel te zitten. Thuiszorg en jeugdzorg worden versoberd. Ouderen, zieken en kinderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. En dan krijgen gemeenten vanaf 2026 nog een éxtra korting waardoor ze financieel in het ravijn worden gejaagd. De SP gaat een voorstel indienen om het nodige geld voor gemeenten veilig te stellen. Het is nu aan de formerende partijen om dat waar te maken.  

Lees verder
18 maart 2024

Geldverspilling met middelen voor gezondheidsbeleid

Foto: SP

Tijdens de regiobijeenkomst op 13 maart werden wij door de GGD als raadsleden geïnformeerd over ontwikkelingen rond gezondheidsbeleid. En de financiële middelen die daarvoor  beschikbaar komen. Zoals bijna gebruikelijk binnen de ambtelijke wereld wordt je dan allereerst geconfronteerd met afkortingen als GALA, IZA en SPUK. Want dat soort termen viert hoogtij. Het gaat dan om Gezond en Actief Leven Akkoord, Integraal Zorg Akkoord en Specifieke Uitkering. Want er wordt wat overlegd om tot akkoorden te komen in die wereld. En dan wordt er gezocht naar geld om dat te gaan financieren. Vanuit de GGD en de regio mogen gemeenten dan gaan overleggen hoe ze dat geld moeten aanvragen en hopen dat het beschikbaar gesteld wordt. Deels structureel, maar ook voor een deel nog onduidelijk of het eenmalig is.
Kortom: er wordt op rijksniveau enorm veel energie en geld gestoken in ambtelijk overleg om wat middelen uit onze “potjescultuur”te verdelen en beschikbaar te stellen. Wat dan op “lager niveau” van regio en gemeente weer overleg te moeten plegen hoe de aanvraag ingediend en afgehandeld moet worden. En op welke manier het verdeeld wordt over de gemeenten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier