h

Nieuws uit 2012

12 december 2012

Schijndel gaat in de opheffings-uitverkoop

Samen werken JA, fuseren NEE. Dat is de mening van de SP raadsfractie over de intergemeentelijke samenwerking Meierij. De zes gemeenten Haaren, Vught, St Michielsgestel, Schijndel, St Oedenrode en Boxtel vormen samen "Wij van de Meierij". Burgemeester en Wethouders (B&W) van Schijndel willen echter veel verder gaan. Het college wil een bestuurlijke fusie, lees, in ieder geval St Oedenrode en Schijndel gemeentelijk herindelen.

Lees verder
14 november 2012

Woonvisie- Sociale Volkshuisvesting?

De gemeenteraad heeft aangegeven wat zij als beleid in de nieuwe Woonvisie opgenomen willen hebben. Maar liefst 25 verschillende voorstellen werden ingediend. Waarvan de SP fractie 7 voorstellen indiende. tonnieTijdens het debat begon raadslid Tonnie Wouters ermee, als we nu alle ingediende voorstellen allemaal overnemen krijgen we zowiezo een beter beleid dan wat we de afgelopen 6 jaren hebben gehad. maar dat was de bedoeling niet. Ook was er geen tijd om op elk voorstel inhoudelijk in te gaan. En dat is jammer, want daardoor is een kans gemist om via het wisselen van argumenten het volkshuisvestingsbeleid meer socialer te maken. Toch wel enkele verbeter punten.

Lees verder
24 oktober 2012

Oplossing problematiek Verdihuis

Op maandag 22 oktober 2012 hebben SP Veghel, bewoners van de Molenstraat/Deken Snoecxstraat, Area en het Verdihuis om de tafel gezeten. Aanleiding van de bijeenkomst was een ingezonden brief en een artikel op de SP website over de problematiek in het pand van de Molenstraat/Deken Snoecxstraat in verband met de overlast van gehuisveste Verdihuis bewoners.

Lees verder
14 augustus 2012

Geen actueel volkshuisvestingsbeleid, wel achterkamertjes politiek

In Schijndel wordt nog steeds gebouwd volgens de Woonvisie van 2009..........Meer middeldure en dure woningen zou Schijndel sindsdien nodig hebben. Het resultaat van dit beleid zien we dagelijks. Veel leegstand en starters die geen woning kunnen kopen of huren. Of het moet zijn dat bijvoorbeeld Huis en Erf flinke korting geeft op de verkoopprijs. Toch ziet het er naar uit dat de actualisering van de Woonvisie niet in september in de raad behandeld, maar doorgeschoven wordt naar 2013. Het college van B&W ontloopt haar verantwoordelijkheid voor alle Schijndelse woningzoekenden.

Lees verder
7 juli 2012

Buurten in de Bloemenwijk

Afgelopen weken heeft de SP Veghel gebuurt in de Bloemenwijk met de ZO-krant in de hand.
Aan de deur werden uitgebreide gesprekken gevoerd over wat er leeft in de Bloemenwijk.
Bloemenwijk speeltuin

Lees verder
1 juli 2012

SP en VVD tegen herindeling

De meerderheid van de gemeenteraad, het CDA, PvdA en Dorp/ABS zijn voor een herindeling van de gemeente Schijndel. Het college van B&W (CDA, PvdA en Dorp/ABS) kan verder gaan met de plannen hiervoor. Ruud Merks was meteen duidelijk. U zet de de gemeente zonder blikken of blozen in de uitverkoop. U wilt ons als zefstandige gemeente opheffen. U moest zich schamen. Wij vinden het een brevet van onvermogen

Lees verder

Pagina's

U bent hier