h

Nieuws uit 2015

15 januari 2015

SP stelt kamervragen over faillissement PANTEIN/VIVENT

Vanwege landelijke en lokale bezuinigingen heeft de rechter  de huishoudelijke verzorging van Pantein-Vivent failliet verklaard. Dit is in korte tijd de tweede thuiszorgorganisatie die failliet gaat.  Voor de thuiszorg in Schijndel, kan dit grote gevolgen hebben. De gemeente Schijndel heeft namelijk een contract afgesloten met Vivent/Pantein.  Grote onzekerheid dus.  Naast de Tweede Kamerfractie, gaat de SP Schijndel er voor strijden dat de continuïteit van zorg voor de cliënten gewaarborgd blijft. En natuurlijk voor het behoud van de werkgelegenheid. 

Lees verder
5 januari 2015

Ruim 350.000 euro extra voor Huishoudelijke Hulp toelage

Schijndel ontvangt voor de jaren 2015 en 2016 ruim 350.000 euro meer voor de Huishoudelijke Hulp dan eerder verwacht. Een druppel op de gloeiende plaat!!!
Dit betekent namelijk dat er de komende twee jaar 177.840 euro per jaar minder wordt gekort op de WMO dan in het oorspronkelijke plan. Maar alleen de komende twee jaar, dus niet structureel, niet de jaren na 2016. Wat blijft is dat mensen die Huishoudelijke Zorg nodig hebben, veel uren minder krijgen dan nodig is. De gemeente kan/mag de extra uitkering alleen gebruiken als de inwoners zelf ook mee betalen aan de zorg. Dat kan betekenen, dat wie het financieel niet op kan brengen, buiten de boot gaat vallen.

Lees verder
3 januari 2015

SP stelt vragen n.a.v. passend onderwijs

SP-Raadslid Marieke Broekmeulen heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de transitie van de jeugdzorg en passend onderwijs.

De gemeente is vanaf 1 januari niet alleen verantwoordelijk samen met de scholen voor het onderwijs in de regio, maar ook voor de jeugdzorg. Iedere jeugdige, en dus niet alleen iedere leerplichtige, zou in de buurt van huis onderwijs moeten kunnen volgen. geen enkel kind zou zonder enige vorm van onderwijs thuis moeten zitten. De gemeente moet hierin haar regierol pakken en samen met de scholen afspraken maken. Alle scholen dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Hieronder ziet u de door Broekmeulen gestuurde brief.Lees verder

Pagina's

U bent hier