h

Nieuws van de afdeling

8 juni 2021

Tegoedbon voor huurders komt er aan!!

Foto: SP

Na een half jaar wachten, was het geduld bij SP raadslid Ruud Merks op.  Waar blijft de beloofde toegoedbon van 45 euro voor huurders van woningen van voor 1977?  Een tegoedbon om bewoners te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. (Wat tegelijkertijd zorgt voor meer comfort in de woning.)  Gelijke monniken, gelijke kappen, voor eigenaren dus ook voor huurders.  Reden voor het SP raadlid om aan de bel te trekken, en het college om opheldering te vragen.  En met succes!!! Bij de nieuwe tegoedbonactie zullen alle huurders en eigenaren met een woning na 1977 een tegoedbon ontvangen. Deze nieuwe actie wordt in laatste kwartaal van 2021 uitgevoerd.

Lees verder
1 juni 2021

Besluitvorming "wind" waait over naar 2022

Foto: SP

De fractie van de SP is sceptisch, om het besluit over windenergie van december 2021 door te schuiven naar 2022.  De SP fractie heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor de inspraak en participatie van inwoners en omwonenden , op de voorgenomen plekken waar windmolens zouden kunnen komen. Hier schort het volgens de SP  nu maar al te vaak aan. De SP kan zich vinden in de conclusie van wethouder van Rooijen.  Dat er eerst een gedegen en gedragen voorstel moet komen, en dat kwaliteit dus boven snelheid gaat. Naar aanleiding van de gebiedstafels is het college tot de conclusie gekomen dat inwoners, omwonenden en overige belanghebbenden nog intensiever willen  betrokken worden, bij de geschetste procesaanpak.

Lees verder
30 mei 2021

Hoe Engels wil je het hebben in Meierij(CITY)stad?

Foto: SP

In een raadsinformatiebrief werden we geïnformeerd over de voortgang inzake recreatie en toerisme in Meierijstad. Een mooi overzicht, maar wat ons op viel was het woordgebruik. Daarom hebben wij daarover vragen gesteld. Bijvoorbeeld waarom over storylines wordt gesproken in de kop, terwijl die in de tekst gewoon verhaallijnen genoemd werden. En dat het woord food blijkbaar niet gewoon voedsel of voeding kan heten. En waarom on brand en off brand gebruikt werd als term en er op de website gesproken wordt over highlights in plaats van hoogtepunten. Kortom: hoe Engels wil je het hebben waar Nederlandse begrippen voorhanden zijn?

Lees verder
1 mei 2021

Projectontwikkelaars en sociale woningbouw

Foto: kliknieuws

De herbestemming van het kloostercomplex in het centrum van Veghel is een geweldig initiatief van de zusters van de Franciscanessen. Het Kloosterkwartierterrein geeft ruimte voor aanwezigheid van zorgverlening, aanwezigheid van binnen-en buitenruimten ten behoeve van sociale verbinding. Maar liefst 11 organisaties, genaamd Leefgoed gaan dit vorm geven. Ook de gemeente Meierijstad draagt hier financieel aan bij. Er komen ruim 300 woningen, waarvan 50% sociale woningen moeten zijn. Petje af voor de Zusters voor dit resultaat... Het had echter nog iets beter gekund.

Lees verder
30 april 2021

Niet alleen de lasten, ook de lusten

Foto: SP

Met een motie probeerde SP raadslid Kees van Limpt te redden wat er te redden valt. Ontwikkelaars verdienen enorme bedragen aan windmolens en zonneparken. Zij krijgen de lusten. Het college zegt te streven om burgers voor minimaal 50% ( lokaal eigendom ) te laten deelnemen aan de plannen. Wanneer de SP voorstelt dit te gaan afdwingen, blijkt dit juridisch niet mogelijk.   De rekening wordt bij de burgers gelegd

Lees verder
9 april 2021

Gemeente zegt nee

Foto: SP

De gemeente wil de ‘groenrenovatie’van de Michiel de Ruyterstraat niet heroverwegen. Wij hadden hierom gevraagd naar aanleiding van klachten van de bewoners.

Lees verder

Pagina's

U bent hier