h

Nieuws van de afdeling

15 juli 2021

Meierijstad gaat (nog meer) op zoek naar mensen die recht hebben op bijstand

Volgens een recent rapport van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt ruim één derde van de huishoudens die recht heeft op bijstand, daar geen gebruik van. Landelijk
gaat dit om circa 170.000 huishoudens. Een zorgelijk feit. De Inspectie SZW roept de gemeenten daarom op actiever op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand. SP raadslid Ruud Merks  heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van B. en W.  De SP wil dat terugzien in de acties van de gemeente. Uit de antwoorden  van het college blijkt dat de gemeente nu al actief op zoek is, maar schrijft ook dat ze nog actiever gaan zoeken.  Een mooi vooruitzicht

Lees verder
15 juli 2021

eindelijk de sociale wegwijzer is er!

Foto: SP

De SP vraagt al meerdere jaren om een sociale wegwijzer voor onze inwoners. Bij wie moet ik zijn voor hulp of informatie. En dan meteen de goede informatie, zonder het bekende van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Die sociale wegwijzer is er nu. Mooi!!!   Klik hier om te gaan naar de sociale wegwijzer

Lees verder
2 juli 2021

Netto bedragen Bijzondere bijstand schoolkosten

Bij niet iedereen is bekend dat de gemeente bijzondere bijstand kan geven als het inkomen te laag is om bijvoorbeeld de schoolkosten voor de kinderen te betalen. Nog minder bekend is zijn de bedragen wanneer je ervoor in aanmerking komt. Dankzij onze schriftelijke vragen is er nu meer duidelijkheid.  De inkomensgrens van de regelingen bijzondere bijstand is 120% van het sociaal minimum d.w.z. het netto inkomen is minder dan € 1.756,74 p.m. bij gehuwde/samenwonende ouders, en minder dan € 1.229,72 p.m. bij alleenstaande ouders. Het betreft hier de normen Participatiewet per 1 juli 2021. Het vermogen is minder dan € 12.590,-. In bijzondere afwijkende gevallen is maatwerk mogelijk.

Lees verder
1 juli 2021

De huren van sociale woningen voor het eerst in jaren niet omhoog

Heel bijzonder; vandaag is het 1 juli - en gaan de huren van sociale
woningen voor het eerst in jaren niet omhoog! Heel veel huurders,
huurdersorganisaties en politieke partijen hebben daarvoor gestreden in het achterliggende jaar. In beide Kamers kregen we als SP moties
aangenomen die minister Ollongren opriepen de huurverhoging te stoppen. In de Eerste Kamer werd zelfs op initiatief  van SP senator Tiny Kox een motie van afkeuring tegen het huurbeleid van de minister aangenomen, de eerste in 145 jaar.

Lees verder
30 juni 2021

Oproep: ga op zoek naar mensen die recht hebben op bijstand

Volgens een recent rapport van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt ruim één derde van de huishoudens die recht heeft op bijstand, daar geen gebruik van. Landelijk gaat dit om circa 170.000 huishoudens. Een zorgelijk feit. De Inspectie SZW roept de gemeenten daarom op actiever op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand. SP fractievoorzitter Ruud Merks wil dat terugzien in de acties van onze eigen gemeente, nu of in het verleden en de toekomst.

Lees verder
28 juni 2021

Heel veel winst voor particulier bedrijf.

In een raadsinformatiebrief lazen we, dat de focus gelegd wordt op o.a. Veghel aan de Aa. Waarin de locatie Frisselsteinstraat wordt genoemd. Het aan de Aa grenzende oude postsorteercentrum, dat destijds door de gemeente Veghel opgenomen werd in plannen om daar een mooie groenstrook te maken langs de Aa, die in verbinding zou staan met doorgangen naar de Markt. We kregen toen als raad mooie vergezichten en locatieschetsen te zien, maar van die plannen is niets meer over.

Lees verder

Pagina's

U bent hier