h

Nieuws van de afdeling

30 januari 2022

SP ziet 'zandwinning" Boerdonk niet zitten

Foto: SP

Afgelopen zaterdag hebben we een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de actiegroep “geen zandindustrie Boerdonk”. Met hen gesproken over de plannen en ter plekke de situatie in ogenschouw genomen. Geluisterd naar hun argumenten en aangegeven, dat we geen belangenbehartigers willen zijn. Maar op grond van verkregen informatie ons oordeel vellen.

Lees verder
30 januari 2022

Onze zorg verdient meer dan applaus... ook in Meierijstad

Foto: SP

Het krijgen van de juiste zorg is een recht, geen gunst die verleend wordt. Daarbij staat de mens centraal. Behoeften zijn uitgangspunt, niet geld. De zorg wordt onbetaalbaar, hoor je steeds vaker. Omdat er alsmaar meer ouderen komen, die meer zorg en voorzieningen nodig hebben. Terwijl het personeelstekort in de zorg maar blijft oplopen. SP Meierijstad vindt dat mensen die zorg nodig hebben en mensen die zorg leveren moeten samen kunnen bepalen wat de juiste zorg is die geleverd wordt.

Lees verder
26 januari 2022

strijd mee tegen armoede!!

Nog steeds groeien met name veel kinderen op in armoede. Onacceptabel in een rijke gemeente. Daar zullen we een oplossing voor moeten vinden. We leven in een rijk land, waar vele mensen het uitgesproken goed hebben. Maar ze hebben vaak geen oog voor de andere kant van de medaille, de groter wordende groep die het minder goed getroffen heeft. Los van eigen verdienste of schuld. Met name zzp-ers zitten soms op de grens van verborgen armoede. Iedereen kan in armoede of schuldhulpverlening terecht komen. In elke schoolklas zitten wel 3 of 4 kinderen die opgroeien in armoede en door de coronamaatregelen worden er dat steeds meer. Om daarin verbetering aan te brengen willen we:

Lees verder
25 januari 2022

Onzinnige wetgeving: Turflijstjesterreur

Foto: SP

SP raadslid Kees van Limpt: Turflijstjesterreur noem ik het systeem, waarbinnen mensen denken hun plicht gedaan te hebben als ze alle vinkjes hebben aangekruist op de lijst. Goed gewerkt en je gezond boerenverstand niet gebruikt. Maar lekker veilig ook en risicoloos. Dat is ook het geval bij de controle van de kieslijsten in Meierijstad.

Lees verder
17 januari 2022

Is de gemeente verzekerd voor schade aan hulpmiddelen?

In het tv programma “Kassa”, afgelopen zaterdag werd er aandacht besteed aan verzekeringen van hulpmiddelen. Als je een beperking hebt en je hebt een rolstoel nodig, dan kun je daarvoor naar de gemeente die je deze in bruikleen geeft. Maar wat als je daar een ongeluk mee krijgt? Dan kan het zomaar zijn dat je een rekening van duizenden euro's krijgt voor reparatie van het hulpmiddel. SP Meierijstad is hier bezorgd over.

Lees verder
15 januari 2022

Eerlijk delen in de AOW

Column  van SP raadslid Kees van Limpt 

Het minimumloon wordt verhoogd, uitkeringen volgen, maar de mensen met AOW niet. Dat zou te veel geld kosten. En dat argument snijdt hout, want de groep AOW-ers is inmiddels groot. Maar diezelfde groep is ook heel divers. Mensen die goed geboerd hebben omdat ze een goed pensioen hebben kunnen opbouwen, maar vooral ooit een huis hebben kunnen kopen. En jarenlang veel overheidsgeld kregen in de vorm van hypotheekrenteaftrek. Of subsidie bij de aankoop van een premie A woning. Jaren later nog subsidie kreeg voor verduurzaming van hun woning en aankoop van zonnepanelen. Kortom: in de loop der jaren volop hebben geprofiteerd van de vele gunstige regelingen die voor huizenbezitters golden en gelden. Ik ben er daar één van en mijn hele grote familie zit in datzelfde schuitje en vele Nederlanders met ons.

Lees verder

Pagina's

U bent hier