h

Nieuws van de afdeling

6 februari 2022

Opsteker voor de SP

Foto: SP

“Ons verkiezingsprogramma wordt goed gelezen”, merkte raadslid Kees van Limpt op tijdens de commissievergadering. Waar maar liefst twee van de vier bespreekpunten betrekking hadden op sociale woningbouw en een derde over aankoop van grond door de gemeente voor woningbouw in Keldonk. Wat hij typeerde als “actief grondbeleid”, waar de SP ook al jaren voor pleit.

Lees verder
2 februari 2022

Geert van de vorstenbosch te gast bij omroep meierij

Op woensdag 2 februari was SP-kandidaat raadslid Geert van de Vorstenbosch te gast in het programma Kandidaat voor de Raad.  Een inspirerend gesprek.....  een aanrader om (terug) te kijken.

Lees verder
30 januari 2022

SP ziet 'zandwinning" Boerdonk niet zitten

Foto: SP

Afgelopen zaterdag hebben we een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de actiegroep “geen zandindustrie Boerdonk”. Met hen gesproken over de plannen en ter plekke de situatie in ogenschouw genomen. Geluisterd naar hun argumenten en aangegeven, dat we geen belangenbehartigers willen zijn. Maar op grond van verkregen informatie ons oordeel vellen.

Lees verder
30 januari 2022

Onze zorg verdient meer dan applaus... ook in Meierijstad

Foto: SP

Het krijgen van de juiste zorg is een recht, geen gunst die verleend wordt. Daarbij staat de mens centraal. Behoeften zijn uitgangspunt, niet geld. De zorg wordt onbetaalbaar, hoor je steeds vaker. Omdat er alsmaar meer ouderen komen, die meer zorg en voorzieningen nodig hebben. Terwijl het personeelstekort in de zorg maar blijft oplopen. SP Meierijstad vindt dat mensen die zorg nodig hebben en mensen die zorg leveren moeten samen kunnen bepalen wat de juiste zorg is die geleverd wordt.

Lees verder
26 januari 2022

strijd mee tegen armoede!!

Nog steeds groeien met name veel kinderen op in armoede. Onacceptabel in een rijke gemeente. Daar zullen we een oplossing voor moeten vinden. We leven in een rijk land, waar vele mensen het uitgesproken goed hebben. Maar ze hebben vaak geen oog voor de andere kant van de medaille, de groter wordende groep die het minder goed getroffen heeft. Los van eigen verdienste of schuld. Met name zzp-ers zitten soms op de grens van verborgen armoede. Iedereen kan in armoede of schuldhulpverlening terecht komen. In elke schoolklas zitten wel 3 of 4 kinderen die opgroeien in armoede en door de coronamaatregelen worden er dat steeds meer. Om daarin verbetering aan te brengen willen we:

Lees verder
25 januari 2022

Onzinnige wetgeving: Turflijstjesterreur

Foto: SP

SP raadslid Kees van Limpt: Turflijstjesterreur noem ik het systeem, waarbinnen mensen denken hun plicht gedaan te hebben als ze alle vinkjes hebben aangekruist op de lijst. Goed gewerkt en je gezond boerenverstand niet gebruikt. Maar lekker veilig ook en risicoloos. Dat is ook het geval bij de controle van de kieslijsten in Meierijstad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier