h

Nieuws uit 2012

27 januari 2012

SP Motie voor optrekken inkomensgrens voor sociale woningen aangenomen!

De gemeenteraad van schijndel heeft donderdag een motie van de SP fractie aangenomen. De strekking van deze motie hield in, de minister te laten weten dat de raad van de gemeente Schijndel vindt dat de inkomensgrens opgetrokken wordt naar 45.000 euro,
De reden voor het optrekken van deze inkomens grens is dat mensen met een inkomen van 33.614 of meer niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Tegelijkertijd verdienen ze te weinig om een hypotheek te kunnen krijgen voor een koopwoning. Ze raken tusssen wal en schip. Voor dat de stemming in de raad aan de orde was volgde eerst een hele discussie.

Lees verder
25 januari 2012

SP motie inkomensgrens voor sociale woningen

Op donderdag 2 februari praat de minister met de Tweede Kamer over de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Dan ligt er ook een inventarisatie van hoe corporaties omgaan met de inkomensgrens en de 10% ruimte die daarin is om de middeninkomens toch aan betaalbare woningen te helpen.

Lees verder
19 januari 2012

Verkapte huurverhoging bij Huis en Erf?

Van de ene op de andere dag hebben huurders van Huis en Erf opeen geen glasverzekering meer. Ze moeten hiervoor extra gaan betalen. Ook voor sommige onderhoudswerkzaamheden wil Huis en Erf dat de huurders een abonnement gaan afsluiten. Veel huurders zijn van mening dat ze een verkapte huursverhoging opgelegd krijgen.

Lees verder
10 januari 2012

Actie voor sociale huurwoningen

De SP afdeling Schijndel vindt dat Huis en Erf zich moet aansluiten bij de actie van woningstichting St. Joseph in Boxtel. Zij maken zich zorgen over de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. St Joseph heeft op haar website een petitie die mensen kunnen tekenen. Het afdelingsbestuur heeft hierover een brief gestuurd naar de Raad van Toezicht en de directeur Bestuurder van de bouwvereniging.

Lees verder

Pagina's

U bent hier