h

Nieuws uit 2022

25 april 2022

Eerste hulp bij energie-armoede

Foto: SP

De SP Meierijstad heeft steeds aandacht gevraagd voor energie-armoede. Energie-armoede betekent dat gezinnen een te groot deel van het inkomen aan energiekosten moeten uitgeven. Dat heeft grote gevolgen. Er kunnen schulden ontstaan. Of nog erger: te weinig geld om van te leven. In Meierijstad zijn gelukkig de eerste stappen gezet om mensen te helpen. De gezinnen met de laagste inkomens hebben wat lucht gekregen. Vóór 1 mei van dit jaar ontvangen deze gezinnen € 800,-- energietoeslag. De SP Meierijstad vraagt wel uitdrukkelijk aandacht voor de gezinnen die niet bekend zijn bij de gemeente.  (vertel dit ook aan uw buren, vrienden, kennissen en collega's, die mogelijk in aanmerking kunnen komen, voor een toeslag)

Lees verder
12 april 2022

Energietoeslag:"mensen krijgen op tijd hun toeslag"

Foto: SP

In verschillende gemeenten is er wat commotie ontstaan wat betreft de uitbetaling van de energietoeslag van 800 euro.  Hoe is het geregeld in Meierijstad? SP Meierijstad vindt dat het voor de mensen, die hiervoor in aanmerking komen, goed geregeld moet zijn. En niet de dupe worden van onduidelijke regelgeving en niet onnodig moeten wachten op hun toeslag. SP Meierijstad heeft meteen schriftelijke vragen gesteld aan het college van B. en W.  SP raadslid Tonnie Wouters is in eerste instantie tevreden met de antwoorden.  "In tegenstelling tot de geluiden, die wij horen van andere gemeente, is Meierijstad al enige tijd bezig met de voorbereidingen. En dat in onze gemeente, de mensen op tijd hun energietoeslag krijgen."

Lees verder
7 april 2022

Energietoeslag Meierijstad

Foto: SP

Energie prijzen rijzen de pan uit. Er is nu al sprake van energie armoede. Bovenop de stijgende inflatie die niet gecompenseerd wordt. De landelijk beloofde 800 euro energietoeslag  is wel het minste wat het kabinet Rutte kan doen. Het uitbetalen van deze 800 euro wat bij de gemeenten wordt neergelegd, zorgt meteen voor onduidelijkheid. Voor de SP fractie reden om vragen te stellen;

Lees verder
25 maart 2022

Geen parkeerdek in centrum Veghel

Foto: SP

Achteraf toch gelijk krijgen is altijd een beetje zuur. Want dan vraag je je af,  waarom de argumentatie van toen niet serieus genoeg genomen werd om een besluit gewijzigd vast te stellen. Maar het “inzicht” pas later kwam. Zoals in de  situatie rond het bestemmingsplan van het nieuwe zwembad en de ALDI in Veghel. Waar in de plannen een parkeerdek was opgenomen, dat maar liefst achthonderdduizend euro moest gaan kosten. Als SP hebben wij toen al betoogd, dat het veel geld is voor de oplossing van een niet bestaand probleem. En nu worden we via een raadsinformatiebrief en ook door de pers op de hoogte gesteld van het feit, dat ze afzien van het geplande parkeerdek.

Lees verder
17 maart 2022

Winst voor SP

Fantastisch nieuws..  SP Meierijstad groeit van 3 naar 4 zetels.

Maar liefst 3209 stemmen haalden we binnen. Bijna 800 stemmen meer dan bij de vorige verkiezingen. 

Foto: SP
Lees verder
11 maart 2022

(Sp)ektakel op de markt

Foto: SP

De laatste loodjes voordat volgende week de stembussen open gaan. SP Meierijstad gaat er nog en keer volop tegenaan. Zaterdag 12 maart pakt de SP nog een keer volop uit.  Vanaf 11.00 uur zijn  SP-ers massaal te vinden op de markt in Schijndel en dit keer met LIVE Muziek.  Een speciale 8-koppige SP- band gaat met prachtige muziek voor een gezellig sfeertje zorgen. En natuurlijk ook om enerzijds mensen er op te attenderen dat ze moeten gaan stemmen en anderzijds natuurlijk op de SP.  U kunt ons vinden in de buurt van "het RAADhuis"

Lees verder

Pagina's

U bent hier