h

Nieuws van de afdeling

26 juli 2023

Sp jongeren voeren actie bij Jumbo Veghel

Foto: SP

Leden van SP Jongeren kwamen vandaag in actie bij het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. Zij haalden de gestegen kosten voor boodschappen terug, de zogenoemde "graaiflatie" waarmee Jumbo de prijzen nog verder verhoogd om hun aandeelhouders te spekken. De directie ontving van de jongeren daarom een groot gouden spaarvarken. “Ons spaarvarken is namelijk leeg,” aldus voorzitter van SP Jongeren Bastiaan Meijer. “En dat terwijl zij hun zakken vullen. Daarom zegt SP Jongeren: verlaag de prijzen!”

Foto: SP
Lees verder
20 juli 2023

KOM 17 SEPTEMBER NAAR HET PRINSJESDAGPROTEST IN DEN HAAG!

Foto: SP

Ga met SP Meierijstad samen naar Den Haag en laat je horen.

Op de zondag voor Prinsjesdag komen wij op voor Nederland. Want het is tijd voor verandering! 

Onder het kabinet Rutte 4 zijn onze kosten alleen maar gestegen, terwijl grote bedrijven woekerwinsten maken. Steeds meer mensen kunnen de kosten voor het dagelijks leven niet meer betalen. Niet alleen de boodschappen, maar ook de zorg, energie, wonen en OV zijn veel duurder geworden.

Lees verder
8 juli 2023

Algemeen en eensgezind. Maar niet op alle fronten.

Foto: SP

Donderdag stond de raadsvergadering in het teken van de algemene beschouwingen. Waarin de fracties het college van B&W kaders konden meegeven in de richting van de begroting voor 2024. In zijn algemeenheid kun je constateren, dat het voornamelijk bij algemeenheden bleef en dat unaniem besloten kon worden, dat de jaarrekening 2022, bestuursrapportage en de zogenaamde kaderbrief konden worden vastgesteld. Diverse fracties spraken over o.a. veiligheid, mobiliteit, woningbouw, de N279, onderwijs, gezondheid en het sociaal domein. Vrijwel iedereen vond, dat de begroting van 2024 sluitend moet zijn, maar er op termijn best wat meer risicovol begroot mag gaan worden.

Lees verder
26 juni 2023

TENTOONSTELLING 'WEGGECIJFERD. TERUGGEVOCHTEN.' GEOPEND IN Meierijstad

Foto: SP

Vrijdag 23 juni aan het begin van de avond is de fototentoonstelling ‘Weggecijferd. Teruggevochten.’ door Wethouder Roozendaal en fotograaf Bert Teunissen geopend. De tentoonstelling is op initiatief van de SP Meierijstad naar Veghel gehaald. De tentoonstelling is te vinden op de Noordkade, langs de haven.

Foto: SP

In totaal staan er acht grote foto’s, van twee bij twee meter groot. De foto's van ouders die gedupeerd zijn in het toeslagenschandaal zijn geportretteerd door fotograaf Bert Teunissen. Deze zijn afkomstig uit het bijzondere fotoboek ‘Weggecijferd. Teruggevochten.’ waarin honderd gedupeerden staan, met aan de ene kant van de pagina het nummer waaronder ze bekend waren bij de belastingdienst en aan de andere kant hun foto. Voor de belastingdienst bestonden zij alleen als cijfer, gecriminaliseerd en ontmenselijkt tot een zaaknummer. Deze foto's tonen de gezichten en gezinnen achter de cijfers.

Lees verder
21 juni 2023

“ kunststukje van 800.000

Foto: SP

In de commissievergadering van 15 juni stond de nota kunst en cultuur 2024 – 2030 op het programma. Een mooie nota als notitie, maar ook een nota die veel geld kost. Zo werd er bijvoorbeeld acht ton gevraagd voor theater “de Blauwe Kei” aan de Noordkade. Nu mag kunst en cultuur van de SP best wat geld kosten, maar raadslid Kees van Limpt vond de onderbouwing van dit “kunststukje” toch wel erg mager. Nodig voor groot onderhoud, licht en geluid en vervanging van vloerbedekking, meubilair en sanitair. 

Lees verder
18 juni 2023

TENTOONSTELLING ‘WEGGECIJFERD, TERUGGEVOCHTEN’ IN Meierijstad

Foto: Bert Theunissen

Op vrijdag 23 juni 2023 wordt om 19.00 uur de tentoonstelling ‘Weggecijferd. Teruggevochten.’ geopend in Veghel (Meierijstad) De tentoonstelling is op initiatief van de SP naar Meierijstad gehaald en toont acht grote foto’s van gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal. De foto’s zijn afkomstig uit het bijzondere fotoboek ‘Weggecijferd. Teruggevochten.’ waarin honderd door het toeslagenschandaal getroffen ouders, door fotograaf Bert Teunissen zijn geportretteerd.

SP- raadslid Tonnie Wouters ‘In Meierijstad zijn ongeveer 107 gezinnen gedupeerd door het toeslagenschandaal. Deze mensen zijn slachtoffer van dit ongekend onrecht. Deze tentoonstelling over het toeslagenschandaal laat zien dat het toeslagenstelsel een systeem is waarbij de menselijke waardigheid geschonden is en waar deze ouders en kinderen slachtoffer van zijn geworden. Een systeem waarin mensen cijfers zijn en ook zo behandeld worden.’

Bij de opening van de tentoonstelling zal verantwoordelijke wethouder Sociaal Domein, Menno Roozendaal spreken en SP- fractievoorzitter, Ruud Merks zal spreken waarom deze tentoonstelling belangrijk is voor Meierijstad.
Naast gedupeerde ouders, is iedereen van harte welkom bij deze opening.

De tentoonstelling zal tot 14 juli in Veghel te zien zijn op de Noordkade  (bij de silo's).

Zie verder: https://www.sp.nl/weggecijferd-teruggevochten

Lees verder

Pagina's

U bent hier