h

Nieuws uit 2006

21 juni 2006

Directeur wijst verzoek af, leden zetten door

Directeur/bestuurder Phiferons van Huis&Erf reageert negatief op een verzoek van 55 leden om een extra ledenvergadering van de bouwvereniging. Het huurbeleid is niet aan de ledenvergadering, is de samenvatting van zijn reactie.
Tonnie Wouters –de initiatiefneemster—is het niet eens me deze reactie: ‘in december is toegezegd dat er met de leden gesproken wordt over de extra huurverhogingen die Huis&Erf vraagt als er een nieuwe huurder in het huis komt. Dus heeft het nu geen pas om je met haarkloverijen aan deze toezegging te onttrekken.’

Lees verder
27 mei 2006

Is Huis&Erf niet in staat om zelf huizen te verhuren?

Gaat Huis&Erf gebruik maken van een anti-kraak-bureau om de huisjes aan het Lidwinahof tijdelijk te verhuren? Daar lijkt het wel op, we hebben sterke aanwijzingen dat zij dit gaan doen. Een absurde situatie!
Waarom absurd? Huis&Erf is een organisatie die is opgericht om huizen te verhuren. Dát is hun belangrijkste taak.

Lees verder
6 mei 2006

Leden dringen aan op extra algemene ledenvergadering Huis&Erf

Wij willen een extra algemene ledenvergadering over het huurbeleid van onze bouwvereniging. Dát is kort samengevat het schriftelijk verzoek van Tonnie Wouters aan directeur/bestuurder Phiferons van Huis&Erf. Een verzoek dat ondersteund wordt door andere leden van de bouwvereniging.

Lees verder
26 april 2006

Gemeente zegt: pas sloop als 70% instemt!

Naar aanleiding van de sloopplannen van Woonbelang heeft de Socialistische Partij schriftelijke vragen aan de gemeente gesteld.
Wij vroegen onder andere: Is er reeds een sloopvergunning afgegeven en zo nee, bent u het met ons eens dat deze vergunning slechts dan pas verleend kan worden als er aangetoond is dat er voor de sloopplannen draagvlak is onder de meerderheid van de bewoners?

Lees verder
22 april 2006

Waar blijft ledenvergadering over tussentijdse huurverhogingen?

Tonnie Wouters heeft de directeur en Raad van Toezich van bouwvereniging Huis&Erf om opheldering gevraagd:
waar blijft de beloofde ledenvergadering over het huurbeleid van Huis&Erf?
'In het voorjaar organiseert de bouwvereniging een speciale ledenvergadering.' Deze toezegging van de voorzitter was voor Wouters reden om haar motie niet in stemming te brengen. Een motie waarin de leden afkeuring uitspreken over de tussentijdse huurverhogingen bij Huis&Erf. Als er een nieuwe huurder komt wordt de huur met bedragen tussen de €40 en €120 per maand verhoogd. Niet omdat Huis&Erf dit geld nodig heeft, maar omdat het mág.

Lees verder
18 april 2006

Huis&Erf gaat werken aan energiebespraing bestaande woningen

Een positieve reactie op de vraag aan Huis&Erf om mee te werken aan energiebesparing in de bestaande bouw. Op 11 mei is een convenant hiertoe ondertekend.
Dat is goed voor huurders, want de gasrekening wordt een steeds groter deel van de maandlast. En vaak zijn de goedkoopste huizen het slechts geisoleerd. Daardoor betalen mensen met het laagste inkomens die daar wonen, zich vaak suf aan gas.

Lees verder

Pagina's

U bent hier