h

Nieuws uit 2009

13 november 2009

SP presenteert plan om miljoenen vrij te maken

De SP is teleurgesteld in de nieuwe coalitie. Er is niets te merken van een nieuw elan. De SP verweet vooral Hart voor Veghel en Gemeentebelang Veghel dat zij met geen woord reppen over meer sociale woningbouw. Toen zij nog met ons in de oppositie zaten hadden ze daar steeds de mond van vol, maar nu ze in de positie zijn om ook werkelijk iets te doen voor de duizenden woningzoekenden met een laag inkomen, laten ze het afweten. Dit was de tekst die onze fractievoorzitter Anita Oerlemans uitsprak bij het begrotingsdebat:

Lees verder
11 november 2009

Wethouder niet geloofwaardig

De SP heeft niet ingestemd met een onderzoek aan het realiseren van een theater door wethouder Roozendaal. Die heeft van de raad de opdracht gekregen om te onderzoeken of er alsnog een theater mogelijk is bij het City-Theater, bij ’t Spectrum of het Elde-college.

Lees verder
4 november 2009

Toch geen podium in City

Dinsdagavond 3 november: de fractievoorzitters van de Schijndelse partijen zijn uitgenodigd in het kantoor van Brinvest. Daar krijgen zij te horen dat de stekker uit het plan is gehaald om het City Theater om te bouwen tot een echt theater. De eerste reactie van Ruud Merks hierop: "wat ben ik blij dat wij een eigen voorstel hebben ingediend, dat in de raadsvergadering van volgende week ter sprake komt."

Lees verder
31 oktober 2009

SP wil snel duidelijkheid over Avontuurlijk Spelen

Wat is er aan de hand op het gemeentehuis? Op advies van de behandelende afdeling komt de SP met het aanbod om Avontuurlijk Spelen in Schijndel mogelijk te maken. Dit type spelen ontbreekt nog in Schijndel, terwijl het speelruimteplan hier wel aandacht voor vraagt.
Einde augustus komt het afdelingsbestuur van de SP met het aanbod om 30.000 euro aan de gemeente te geven om een drietal plekken in te richten voor Avontuurlijk Spelen. Na twee maanden heeft de SP niet te horen gekregen dat haar gift aan de Schijndelse kinderen geaccepteerd wordt. En kan er dus nog niet begonnen worden met het aanleggen van de speelplekken.

Lees verder
22 oktober 2009

SP komt zelf met voorstel voor podium Schijndel

Ruud Merks wil niet langer wachten op de beloofde podiumaccommodatie. Merks: ‘onze verenigingen wordt al vanaf 2001 voorgehouden dat Schijndel een podium krijgt. We zijn nu acht jaar verder en er is nog niets. Het wachten moet afgelopen zijn, er moet eindelijk garen op de klos komen.’

Lees verder
12 oktober 2009

comité: vrijheid van meningsuiting mag niet worden beperkt

Het comité 'Levende Geschiedenis' vindt dat Huis&Erf een einde moet maken aan een beperking van de vrijheid van meningsuiting die wordt opgelegd aan de tijdelijke huurders in de Oude Hoevenbraak

Lees verder

Pagina's

U bent hier