h

Nieuws van de afdeling

8 februari 2011

Veghel heeft jongeren niets te bieden

De SP is teleurgesteld in de nota Jeud- en Jongerenbeleid. Het is voornamelijk een opsomming van wat er al is. Daarmee is deze nota weinig ambitieus. Onze 11.000 jongeren wordt weinig geboden. Ja, scholing en werk Maar het jongerencentrum komt er volgens de wethouder deze collegeperiode dus wederom nog niet, over een poppodium wordt in deze nota niet eens gerept en het drugsprobleem wordt niet onderkend. Het meest stuitend is dat het gebrek aan passende en betaalbare woonruimte voor jongvolwassenen slechts wordt genoemd, maar dat het daarbij blijft. Geen enkele oplossingsrichting wordt benoemd.

Lees verder
2 december 2010

639.452 euro gemeenschapsgeld in het putje City Theater

Maar liefst 639.452 euro gemeenschapsgeld is er betaald aan de verschillende eigenaren van het City Theater. Vanaf 1984 was het de familie Steenbakkers en sinds januari 2005 zijn de eigenaren, V.O.F. Van den Brand/Sanders. De gemeente Schijndel betaalde dit bedrag zodat in afwachting van een theater de Schijndelse verenigingen voor 40 dagdelen per jaar gebruik konden maken van de City. De 40 dagdelen zijn nooit gehaald. En het noodzakelijke onderhoud aan het City theater is verwaarloosd. Met als resultaat een gebouw waar met goed fatsoen geen voorstelling geven kan worden.

Lees verder
2 november 2010

Oranjewijkers moeten wijken

De gemeenteraad besliste afgelopen donderdag in grote meerderheid dat ze met een krediet van 4,5 miljoen de sloop van een groot deel van de Oranjewijk mogelijk gaan maken onder het motto: "Er moet daar iets gebeuren". De SP betoogde bij monde van Len de Groot dat dat "iets" niet hoeft te betekenen dat je redelijk goede en goedkope huurwoningen gaat slopen. Een alternatief is grootschalige renovatie. Dat is veel goedkoper en de huidige huurders kunnen daar blijven wonen.

Lees verder
2 september 2010

Tweede Kamerlid Paulus Jansen stelt vragen over Oranjewijk

Paulus Jansen, Tweede Kamerlid van de SP heeft vragen gesteld over Woonbelang. De woningcorporatie stelt namelijk huurwoningen in de Oranjewijk beschikbaar aan woningzoekenden op basis van antikraak-contracten. Dit doet Woonbelang via de organisatie Ad-Hoc.
Oranjewijk

Lees verder
24 juli 2010

Dubbele agenda wethouder Roozendaal bij aanvaarden Avontuurlijk Spelen?

Het accepteren van het SP aanbod om drie avontuurlijke speelplekken te betalen wordt door burgemeester en wethouders al bijna een jaar lang vooruitgeschoven. Al bijna een jaar lang wordt de SP aan het lijntje gehouden en dat terwijl de partij €30.000,- wil uittrekken om Avontuurlijk Spelen mogelijk te maken.

Lees verder
7 juli 2010

vergeten afspraken

Vergeten afspraken?
Huis en Erf heeft in 2000 afspraken gemaakt toen ze het voormalig gemeentelijk woningbedrijf overnamen. Het lijkt er soms op dat de afspraken die toen gemaakt zijn en die Huis en Erf nu niet uitkomen, vergeten zijn. Maar niet door ons. Daarom zijn de huurders van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf ook op de hoogte gebracht.
Zie onderstaande folder.

Lees verder

Pagina's

U bent hier