h

Nieuws van de afdeling

24 oktober 2012

Oplossing problematiek Verdihuis

Op maandag 22 oktober 2012 hebben SP Veghel, bewoners van de Molenstraat/Deken Snoecxstraat, Area en het Verdihuis om de tafel gezeten. Aanleiding van de bijeenkomst was een ingezonden brief en een artikel op de SP website over de problematiek in het pand van de Molenstraat/Deken Snoecxstraat in verband met de overlast van gehuisveste Verdihuis bewoners.

Lees verder
14 augustus 2012

Geen actueel volkshuisvestingsbeleid, wel achterkamertjes politiek

In Schijndel wordt nog steeds gebouwd volgens de Woonvisie van 2009..........Meer middeldure en dure woningen zou Schijndel sindsdien nodig hebben. Het resultaat van dit beleid zien we dagelijks. Veel leegstand en starters die geen woning kunnen kopen of huren. Of het moet zijn dat bijvoorbeeld Huis en Erf flinke korting geeft op de verkoopprijs. Toch ziet het er naar uit dat de actualisering van de Woonvisie niet in september in de raad behandeld, maar doorgeschoven wordt naar 2013. Het college van B&W ontloopt haar verantwoordelijkheid voor alle Schijndelse woningzoekenden.

Lees verder
7 juli 2012

Buurten in de Bloemenwijk

Afgelopen weken heeft de SP Veghel gebuurt in de Bloemenwijk met de ZO-krant in de hand.
Aan de deur werden uitgebreide gesprekken gevoerd over wat er leeft in de Bloemenwijk.
Bloemenwijk speeltuin

Lees verder
1 juli 2012

SP en VVD tegen herindeling

De meerderheid van de gemeenteraad, het CDA, PvdA en Dorp/ABS zijn voor een herindeling van de gemeente Schijndel. Het college van B&W (CDA, PvdA en Dorp/ABS) kan verder gaan met de plannen hiervoor. Ruud Merks was meteen duidelijk. U zet de de gemeente zonder blikken of blozen in de uitverkoop. U wilt ons als zefstandige gemeente opheffen. U moest zich schamen. Wij vinden het een brevet van onvermogen

Lees verder
29 mei 2012

Bezwaarschriften actie Huis en Erf levert succes op

Het zogenoemde OnderhoudsABC bij Huis en Erf is van de baan. De ruim 500 bezwaarschriften tegen de plannen van Huis en Erf hebben succes opgelevert. Begin januari kondigde de toenmalige interim direkteur nog aan dat de glasverzekering voortaan door de huurders betaald zou moeten worden. Dat besluit wordt teruggedraaid. Ook de rioolservice zou voor rekening van de huurders komen. Ook dat besluit wordt teruggedraaid. Het serviceabonnement blijft wel van kracht.

Lees verder
9 mei 2012

SP Veghel krijgt veel vragen van woningzoekenden

De hulpdienst van de SP Veghel krijgt regelmatig vragen van woningzoekenden die in grote nood zitten omdat zij geen woning kunnen krijgen. Het toewijzingsbeleid van de gemeente Veghel si namelijk zodanig dat een woningzoekende 7 jaar op een woning moet wachten.
Onlangs besteedde SkylineTV hier aandacht aan. Zie hiervoor het volgende videoverslag:

Lees verder

Pagina's

U bent hier