h

Nieuws van de afdeling

10 februari 2021

Ophalen Kliko's

Foto: SP

Mensen hebben er begrip voor dat ons huis-vuil wegens slechte weeromstandigheden niet of later opgehaald kan worden. Ook de firma van Kaathoven moet het werk veilig kunnen. Ook is er begrip voor dat van Kaathoven de kliko's graag aan 1 kant van de straat wil hebben. Dan hoeft de wagen maar 1 keer door de straat. Waar geen begrip voor is dat lang niet alle mensen lichamelijk in staat zijn om met een zware kliko te ver te moeten lopen. Voor de SP reden om vragen te stellen;

Lees verder
9 februari 2021

Succes! Huren van sociale huurwoningen worden bevroren

Foto: SP

Een voorstel van de SP is vandaag aangenomen om de huren van
mensen die in een sociale huurwoning wonen te bevriezen. SP-fractie voorzitter Ruud Merks reageert veheugd op het nieuws:  Dit is goed nieuws voor heel veel huurders.  Met huurders voeren we al tijden, hier in Meierijstad en met vele andere SP afdelingen door het hele land , actie."  Al drie keer eerder werd een SP voorstel om de huren te bevriezen in de Eerste Kamer aangenomen. Minister Ollongren weigerde dit uit te voeren. Maar nu de Tweede Kamer ook stelt dat de huren bevroren moeten worden, moet ze dit uitvoeren.' Het aannemen van dit voorstel betekent dat de huurverhoging op 1 juli voor sociale huurwoningen niet doorgaat.

Lees verder
28 januari 2021

Monumenten, bomen, landschappelijke ensemblewaarden, etc. Wat weg is, komt nooit meer terug

Foto: SP

De SP is blij met deze erfgoed visie. Voor de SP reden om zeker voor de Erfgoedvisie te stemmen.  De visie kan in de praktijk, in het veld, een succes worden. Een belangrijke voorwaarde is dan wel handhaven. En daar zit het probleem. Tijdens de commissie werd duidelijk dat de meerderheid van de raad het niet nodig vindt dat er meer handhavers moeten komen. Meierijstad met 185,52 km oppervlakte. Met 5 personen die moeten handhaven op bouwen, bouwvergunningen, kappen van bomen, aanleg, bestemmingsplannen en monumenten. De WABO’s worden genoemd. Oftewel handhavers op de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht. Daar worden prioriteiten gesteld. En ik durf de weddenschap aan dat handhaven op ons erfgoed, als laatste in beeld is.

Lees verder
28 januari 2021

Etnisch profileren in Erp?

Het kabinet is erover gevallen. De toeslagenaffaire, waarin etnisch profileren een belangrijke rol heeft gespeeld. Mensen die op grond van hun achtergrond werden gewantrouwd en als mogelijke fraudeur ingeschat. Veel mensen spraken er schande van en veroordelen dit gedrag. Zijn het erover eens, dat dit echt niet kan. Daarom schrokken wij enorm van de brief die bewoners van de Bolst in Erp schreven, waarin ze fel van leer trekken tegen de mogelijke bouw van 27 verplaatsbare woningen in hun wijk. Te grote concentratie, aantasting van een veilige leefomgeving voor hun kinderen, waardedaling van hun huizen, geluidsoverlast en leefbaarheid worden genoemd als argumenten om bezwaar te gaan maken tegen dit plan. In onze optiek gaat dit verder dan het NIMBY-principe (not in my back yard, ofwel: niet in mijn achtertuin). Ook in dit geval lijkt er sprake van etnisch profileren. Met als “zondebok” in dit verhaal de spoedzoeker.

Lees verder
22 januari 2021

Een antwoord wat geen antwoord is.

Foto: SP

Wanneer je in de politiek kritische (dus lastige) vragen stelt krijg je meestal ontwijkende en nietszeggende antwoorden. Zoals ook op onze vraag (zie bijlage) over de 375.000 euro die door de gemeente Meierijstad wordt uitgegeven aan het project Circulair Food Center. Terwijl de regio daarvoor in onze optiek het geëigend orgaan is. Zij stellen immers zelf, dat ze gaan over “maatschappelijke opgaven die een gemeente of waterschap niet alleen kan oppakken”, zoals ze schrijven in de nieuwsbrief. En waaraan de gemeente al een forse financiële bijdrage levert. “Waarom dan toch de extra gemeentelijke bijdrage”, vroegen wij ons af en niet bekostigd vanuit de regio? Uit het antwoord (dat eigenlijk geen antwoord is, want een echte reden krijgen we niet) wordt duidelijk, dat het gaat om promotie en naamsbekendheid van de gemeente Meierijstad.

Bijdragen aan het gevoel van trots omdat het Europese kenniscentrum rond verspillingsvrij in onze gemeente gehuisvest is, zo lezen we. En wat levert ons dat als burger op? Helemaal niets! Bovendien staan er al fikse posten op de begroting voor promotie en marketing.

Lees verder
20 januari 2021

SP start Meldpunt Misstanden UWV en Bijstand

De SP krijgt regelmatig signalen over dat bijstandsgerechtigden door gemeenten of het UWV in de problemen komen. Mensen die om allerlei redenen gekort worden op hun uitkering: het ontvangen van boodschappen of zakgeld voor de kinderen kan al een reden zijn waardoor mensen ineens duizenden euro’s moeten terugbetalen en diep in de schulden komen. De menselijke maat is zoek. 

De toeslagenaffaire heeft laten zien hoe mensen het slachtoffer kunnen worden van een overheid die zonder enig oog voor de menselijke maat mensen vermorzelt. Mensen worden gediscrimineerd en verliezen soms hun baan, auto en huis. Relaties zijn op de klippen gelopen. Dit mag niet meer gebeuren, het is tijd voor een eerlijke overheid.

Heeft u ervaringen of een klacht over het UWV of de bijstand? Meld het ons. De meldingen zullen worden overhandigd aan de regering en worden gebruikt in onze strijd om de overheid beter en eerlijker te maken.

Naar meldpunt UWV

 

NAAR MELDPUNT BIJSTAND

Lees verder

Pagina's

U bent hier