h

Nieuws van de afdeling

17 januari 2022

Is de gemeente verzekerd voor schade aan hulpmiddelen?

In het tv programma “Kassa”, afgelopen zaterdag werd er aandacht besteed aan verzekeringen van hulpmiddelen. Als je een beperking hebt en je hebt een rolstoel nodig, dan kun je daarvoor naar de gemeente die je deze in bruikleen geeft. Maar wat als je daar een ongeluk mee krijgt? Dan kan het zomaar zijn dat je een rekening van duizenden euro's krijgt voor reparatie van het hulpmiddel. SP Meierijstad is hier bezorgd over.

Lees verder
15 januari 2022

Eerlijk delen in de AOW

Column  van SP raadslid Kees van Limpt 

Het minimumloon wordt verhoogd, uitkeringen volgen, maar de mensen met AOW niet. Dat zou te veel geld kosten. En dat argument snijdt hout, want de groep AOW-ers is inmiddels groot. Maar diezelfde groep is ook heel divers. Mensen die goed geboerd hebben omdat ze een goed pensioen hebben kunnen opbouwen, maar vooral ooit een huis hebben kunnen kopen. En jarenlang veel overheidsgeld kregen in de vorm van hypotheekrenteaftrek. Of subsidie bij de aankoop van een premie A woning. Jaren later nog subsidie kreeg voor verduurzaming van hun woning en aankoop van zonnepanelen. Kortom: in de loop der jaren volop hebben geprofiteerd van de vele gunstige regelingen die voor huizenbezitters golden en gelden. Ik ben er daar één van en mijn hele grote familie zit in datzelfde schuitje en vele Nederlanders met ons.

Lees verder
13 januari 2022

"we hadden veel verder kunnen zijn"

Foto: SP

Soms moet je in de politiek erg veel geduld hebben.Zeker als je vanuit de oppositie iets voor elkaar wilt krijgen. SP raadslid Kees van Limpt:  "Maar af en toe lijkt geduld toch beloont te gaan worden. Al lijkt het erop, dat je dan de Raad van State nodig hebt om te bereiken wat je ooit eerder hebt voorgesteld." Dat lijkt nu te gebeuren als het gaat over de N279 en de aansluiting op de industrieterreinen in Veghel. Al in 2016 destijds in de gemeente Veghel kwamen wij als SP met het idee om te onderzoeken, of een aansluiting bij de Maxwell Taylorbrug mogelijk zou zijn. Om met een ovatonde boven de N279 of een rotonde een stukje verderop richting Veghel de verbinding met de N279 te realiseren. Maar de coalitie besliste anders. Er moest een twaalf miljoen kostende verbinding komen van Keldonk naar de industrieterreinen. Een aanslag op ruimte en de natuur. En op de gemeentelijke portemonnee.

Lees verder
9 januari 2022

open brief aan Area en Woonmeij: Geen huurverhoging!

Foto: SP

Verhuurdersheffing wordt afgeschaft.

Al jarenlang betalen woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het Rijk. Een extra belasting opgebracht door huurders, verdwijnt in de Nederlandse schatkist. Woonmeij en Area moeten vele, vele miljoenen per jaar afdragen. Schandalig.

SP-fractievoorzitter Ruud Merks: Naar het zich laat aanzien wordt deze verhuurdersheffing volgend jaar afgeschaft. Eindelijk. Want de vele, vele miljoenen kunnen nu gebruikt gaan worden in het belang van de huurders in Meierijstad. Isolatiemaatregelen aan de huurwoningen, beter onderhoud, het bouwen van nieuwe woningen, daar waar nodig groot-onderhoud, extra service en meer. Zowel Area als Woonmeij staan bekend als en noemen zichzelf ook sociale verhuurders.

Voor de SP reden om onderstaande Open Brief naar de twee grootste verhuurders in Meierijstad te sturen; 

Hieronder de OPEN BRIEF
Lees verder
4 januari 2022

Beknopt jaarverslag 2021 van de fractie.

Ook het kalenderjaar 2021 stond nog steeds in het teken van de pandemie. Met ook nu weer  de nodige “aanpassingen” als digitaal vergaderen of zonder publiek.

Lees verder
18 december 2021

Waardering voor onze vaste vrijwilligers

Foto: SP

Daar staan ze klaar, de Kerstpakketten. Te wachten op onze vaste vrijwilligers .  Als blijk van waardering, omdat ze het hele jaar voor ons klaar staan.  Ieder jaar blikte we samen, onder het genot van een hapje en drankje, terug op het afgelopen jaar. En mocht iedereen een krat met inhoud mee naar huis nemen.  Helaas is dat ook  dit jaar, ivm de richtlijnen van het RIVM, niet mogelijk. Maar niet getreurd, de pakketten worden dit jaar thuis afgeleverd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier