h

Nieuws van de afdeling

22 mei 2023

Bomen in de Deken Baekersstraat (2)

Foto: SP

Het nieuws van de gemeente om als de bewoners het willen, de bomen aan de kant van de even nummers van de straat, wil meewerken om deze te kappen, heeft voor flink wat heisa gezorgd. Na Hart ook voor de SP reden om vragen te stellen aan het college; De antwoorden zijn inmiddels binnen.  

Lees verder
22 mei 2023

omgekeerd "tegelwippen" in Veghel

Foto: SP

De shovel erin riep wethouder van Burgsteden ongeveer een half jaar geleden enthousiast, toen het ging over vergroening van tuinen. En tegels wippen blijft de oproep, die het college doet aan haar inwoners. En de shovel ging erin, maar niet om tegels te wippen, maar juist om tegels (of straatklinkers in dit geval) te leggen.  (lees artikel: "versteende woonerven aangepakt")

Want in Veghels Buiten werd alweer een woonerf vrijwel compleet verhard. En dan ook nog eens op een manier waarvan je denkt: welke “deskundige” heeft dit in hemelsnaam verzonnen. We praten dan over de Plaats. Geen parkeerschuren hier. Die zijn blijkbaar voorbehouden aan de duurdere “hoeves”. Maar wel een plein met een speelgelegenheid voor kinderen en een bult groen. Maar vooral ook parkeerplaatsen. Om het plein heen wegen en dus de mogelijkheid om parkeerplaatsen vanaf die wegen in te steken. Zodat je het hele middenstuk met de speelgelegenheid helemaal zou kunnen inbedden in het groen en er een parkachtige structuur van maken met bomen, struiken en gras.

Foto: SP

De “versteende” Plaats, waar auto’s langs de speeltoestellen naar hun parkeerplaats moeten.

Lees verder
20 mei 2023

Lancering actie “red de bushalte”

Foto: SP

Onze regioconferentie was vandaag in Breda. Uiteraard waren er SP leden uit onze afdeling aanwezig. We hebben daar ons nieuwe beginselprogramma Heel de mens  besproken, de plannen van de statenfractie en het verloop van de landelijke campagne. Daarnaast hebben we ook de actie 'Red de bushalte' gelanceerd op
sp.nl/haltes

Lees verder
17 mei 2023

OP de koffie bij...zorgbuurthuis OSS

Foto: SP

Een paar weken geleden is in Oss het eerste zorgbuurthuis ('t Hageltje) van Nederland geopend.En inmiddels hebben de eerste bewoners er hun intrek genomen. In 2018 lanceerde de SP het idee van zorgbuurthuis: een plek in de wijk waar ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen met verbinding naar de buurt. Een woon-zorgvoorziening waar je zelf de regie houdt over je leven, maar waar samen dingen doen vereenzaming moet voorkomen. Omdat je netwerk uit de buurt behouden blijft. In Oss is dat idee opgepakt en binnen vier jaar gerealiseerd. Een prestatie om trots op te zijn.

Lees verder
16 mei 2023

Bomen in de Deken Baekersstraat (1)

Foto: SP

Het nieuws van de gemeente om als de bewoners het willen, de bomen aan de kant van de even nummers van de straat, wil meewerken om deze te kappen, heeft voor flink wat heisa gezorgd. Na Hart ook voor de SP reden om de volgende vragen te stellen aan het college;

Lees verder
26 april 2023

Gemeentelijke “visiekast” wordt weer aangevuld.

Foto: SP

Tijdens de beeldvormende avond van 20 april werd het proces geschetst. Van hoe “we” komen tot een toekomstvisie 2035 voor Meierijstad. Een eerder opgestelde startnotitie omgevingsvisie wordt gekoppeld aan de door de raad van verbeelding opgestelde atlas van verbeelding en daaruit moet dan één integrale, strategische toekomstvisie worden opgesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier