h

Nieuws uit 2016

1 februari 2016

SP Nestor: "Niet zwichten voor dreigementen"

Het is een traditie dat de nestor van de gemeenteraad (het langst zittende raadslid),  aan het begin van de eerste raadsvergadering van het jaar, de raad toespreekt.  Ons SP raadslid Ruud Merks, is sinds 2000  raadslid en daarmee de nestor van de gemeenteraad.  Merks deed in zijn speech een opmerkelijke oproep. Lees verder
31 januari 2016

Wethouder Witlox wil de zwarte markt niet verstoren

Foto: SP

Extra geld huishoudelijke zorg wel is ontvangen, maar niet uitgeven door de gemeente Schijndel.

Voor 2015 en 2016 heeft de gemeente 177.840 euro per jaar ontvangen voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp en daarmee zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. In november 2015 was er slechts 10.000 euro uitgegeven van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Reden voor de SP-fractie om een motie in te dienen om de regeling die in 2015 een eigen bijdrage vroeg van 10 euro per uur opnieuw ter discussie te stellen. De hoge eigen bijdrage zorgt ervoor dat mensen die extra zorg nodig hebben, de zorg niet aanvragen. Hierdoor is er dus ook geen behoud van werkplekken. Door de leeftijdsgrens van 75+ naar 65+ te verschuiven zouden meer mensen extra zorg kunnen krijgen. Nieuws is dat de regeling blijft en dat het Rijk deze structureel zal blijven toekennen.

Lees verder
29 januari 2016

Schijndelse Raad vraagt om eigen kunst- en cultuurprijs!

Foto: SP

Vorig jaar gaf de raad van Schijndel het college de opdracht om te kijken of er een Schijndelse kunst- en cultuurprijs zou kunnen komen. De uitwerking van deze opdracht door het college zette Hart voor Schijndel en SP aan tot een nieuwe motie. Het college bleek te gaan voor een prijs voor geheel Meierijstad, terwijl SP en Hart voor Schijndel een eigen Schijndelse (en Wijbosche) prijs willen op het gebied van kunst en cultuur.

Lees verder
27 januari 2016

Voor wie een helpende hand kan gebruiken

  • Problemen met verhuurder, werkgever of uitkeringsinstantie?
  • Verdwaald in het woud van regels en procedures?
  • Van het kastje naar de muur gestuurd?
  • Hulp nodig om onrecht aan te pakken? Dan kunt u een beroep doen op
    de Hulpdienst van de SP.

Onze medewerkers:

  • helpen u met informatie en advies,
  • vullen formulieren samen met u in
  • wijzen u zo nodig de weg naar mensen die u verder helpen

Deze service van de SP-Hulpdienst is gratis en voor iedereen. Dus aarzel niet als u een helpende hand kunt gebruiken. Het vrije inloopspreekuur is elke maandagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Daarnaast is er de mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken.
hulpdienst Het spreekuur is in ons afdelingskantoor Andoornstraat 5

T(073) 543 04 63

E Hulpdienst
Schrijftelijke vragen kunnen naar:

SP-Hulpdienst afdeling Schijndel
Andoornstraat 5, 5482 PB Schijndel.

Lees verder
21 januari 2016

Initiatief SP haalt landelijk media

Op 16 Juli 2015 heeft Marieke Broekmeulen namens de SP Schijndel een motie ingediend om de wethouder de opdracht te geven om bij  het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kenbaar te maken dat er kinderen tussen de wal en het schip vallen door dat ze “onleerbaar” genoemd worden.

Lees verder
19 januari 2016

Gemeente geeft antwoord over slechte bestrating Boschweg NO

Naar aanleiding van onze vragen over de slechte bestrating in de wijk Boschweg NO, hebben we antwoord gekregen van de gemeente.

In vrijwel de hele wijk zijn de wegen en veel trottoirs erg slecht begaanbaar. De situatie in bijvoorbeeld de Distelstraat is werkelijk schandalig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier