h

Nieuws van de afdeling

5 januari 2015

Ruim 350.000 euro extra voor Huishoudelijke Hulp toelage

Schijndel ontvangt voor de jaren 2015 en 2016 ruim 350.000 euro meer voor de Huishoudelijke Hulp dan eerder verwacht. Een druppel op de gloeiende plaat!!!
Dit betekent namelijk dat er de komende twee jaar 177.840 euro per jaar minder wordt gekort op de WMO dan in het oorspronkelijke plan. Maar alleen de komende twee jaar, dus niet structureel, niet de jaren na 2016. Wat blijft is dat mensen die Huishoudelijke Zorg nodig hebben, veel uren minder krijgen dan nodig is. De gemeente kan/mag de extra uitkering alleen gebruiken als de inwoners zelf ook mee betalen aan de zorg. Dat kan betekenen, dat wie het financieel niet op kan brengen, buiten de boot gaat vallen.

Lees verder
3 januari 2015

SP stelt vragen n.a.v. passend onderwijs

SP-Raadslid Marieke Broekmeulen heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de transitie van de jeugdzorg en passend onderwijs.

De gemeente is vanaf 1 januari niet alleen verantwoordelijk samen met de scholen voor het onderwijs in de regio, maar ook voor de jeugdzorg. Iedere jeugdige, en dus niet alleen iedere leerplichtige, zou in de buurt van huis onderwijs moeten kunnen volgen. geen enkel kind zou zonder enige vorm van onderwijs thuis moeten zitten. De gemeente moet hierin haar regierol pakken en samen met de scholen afspraken maken. Alle scholen dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Hieronder ziet u de door Broekmeulen gestuurde brief.Lees verder
15 december 2014

SP stelt vragen n.a.v. extra geld WMO

De regering heeft besloten dat de gemeenten extra gelden krijgen voor de WMO, de zo genoemde ‘huishoudelijke hulp toelage’. De gemeente Schijndel krijgt dus ook een extra toelage. Tonnie Wouters heeft namens de SP-fractie het college een brief gestuurd met vragen naar aanleiding van deze extra gelden.

Via deze vragen (zie de brief onderaan dit artikel) hoopt de SP duidelijkheid te krijgen over de volgende onzekerheden bij deze ‘huishoudelijke hulp toelage’. Lees verder
8 december 2014

Vier voorstellen voor meer macht voor huurders

Deze week bespreekt de Tweede Kamer de nieuwe  wet op de Woningcorporaties. Eén van de belangrijkste lessen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties is dat de huurder weer centraal moet komen te staan en woningbouwcorporaties zich moeten richten op de
sociale volkshuisvesting.  De SP is helder: ‘Een sterke positie van de huurder als direct belanghebbende kan - naast goed toezicht en duidelijke regels - schandalen zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien voorkomen. Het is tijd dat de volkshuisvesting weer in publieke handen komt met een grote rol voor de huurder.’

Lees verder
27 november 2014

Ludieke actie!

Tijdens de raadsvergadering van vanavond, waarin de raad met uitzondering van de SP stemden voor het opheffen van Schijndel als zelfstandige gemeente, is er een ludieke actie geweest waarbij de  Schijndelse vlag buiten het gemeentehuis halfstok is gehangen.

Lees verder
27 november 2014

Opheffing Schijndel een feit!

Schijndel gaat zich als zelfstandige gemeente  opheffen. Ruud Merks voerde namens de SP fractie het woord. Als verrassing hield hij zijn betoog op rijm! De SP stemde als enigste tegen de fusie.

v

Foto: SP
Vlag halfstok tijdens de raad, bij SP fractie Lees verder

Pagina's

U bent hier