h

Nieuws van de afdeling

23 januari 2010

SP: geen sloop 2 woningen Deken Baekersstraat

Op initiatief van de SP heeft de raad een stokje gestoken tegen het snel geven van een sloopvergunning aan Huis en Erf. De bouwvereniging wil 2 huizen in de Deken Baekersstraat slopen en vervangen door nieuwbouw. Tonnie Wouters vindt dat burgemeester en wethouders deze sloopvergunning niet mag geven voordat daarover een ordentelijk raadsbesluit genomen is. In de raad kreeg zij een meerderheid achter zich.
Een rapport van Monumentehuis Brabant noemt de cultuurhistorische waarde van de Deken Baekersstraat hoog

Lees verder
23 januari 2010

Belofte maakt schuld: stop tijdelijke verhuur

Het comité Levende Geschiedenis herinnert Huis en Erf aan de belofte om te stoppen met het tijdelijk verhuren van huizen van het voormalig gemeentelijke woningbedrijf. Het comité vindt het belangrijk dat de tijdelijke huurders een vast huurcontract aangeboden krijgen.

Lees verder
22 januari 2010

SP-voorstel podium: niet praten maar doen!

Het idee om een speciale commissie in te stellen en dan achter gesloten deuren vergaderen om in november 2010 met een voorstel voor een podium te komen, is bij de SP niet goed gevallen.
Ruud Merks diende namens zijn partij een voorstel in om opdracht te geven in 't Spectrum een podium voor de Schijndelse verenigingen te maken.

Lees verder
19 januari 2010

Comité Levende Geschiedenis spreekt met Heemkunde

Gisteren heeft het comité Levende Geschiedenis een goed gesprek gehad met een afvaardiging van de Heemkundevereniging Schijndel
Betty Groenendijk overhandigt het rapport van Monumentenhuis Brabant aan Frans Abrahams, voorzitter van de Heemkundevereniging

Lees verder
24 december 2009

Beroep op SP om toe te treden tot raadscommissie podium

Tijdens de eerste bijeenkomst van de commissie die een podiumaccomodatie gaat onderzoeken is nogmaals aangegeven dat het wenselijk is dat alle fracties in de commissie deelnemen. De commissie heeft dan ook een dringend beroep gedaan om de SP-fractie om alsnog deel te nemen in de commissie.

Lees verder
18 december 2009

Praatclubje over Theater is overbodig

Opvallend was de insteek van de SP over het voorstel van Frans Schuurbiers om een aparte commissie voor onderzoek naar de mogelijkheid van een theater in ons dorp. “Zo’n praatclubje is gewoon overbodig,” stelde Ruud Merks namens zijn fractie. Hoewel andere partijen Merks probeerden over te halen toch mee te doen, bleef het SP-raadslid bij zijn mening.

Lees verder

Pagina's

U bent hier