h

Nieuws van de afdeling

26 april 2009

Bewoners oude Hoevenbraak steunen eisen

Het comite Levende geschiedenis heeft de mening van haar medebewoners gepeild. In overleg zij tijdens een buurtvergadering de eisen aan Huis&Erf geformuleerd. Deze eisen worden massaal gesteund door de huurders uit de wijk. Een huis aan huis onderzoek heeft dit duidelijk gemaakt.

Lees verder
27 februari 2009

Bewoners 'Oude Hoevenbraak' versterken actie

De aanwezige bewoners van de 'oude Hoevenbraak' hebben besloten de actie voor behoud en versterking van hun wijk te versterken. Het actiecomité is uitgebreid en eisen zijn geformuleerd.
De bewonersavond waar bewoners uitleg kregen over het onderzoek over hun huizen

Lees verder
20 februari 2009

Buurtvergadering 'oude Hoevenbraak'

Donderdag 26 februari organiseert het comité Levende Geschiedenis een vergadering voor de bewoners van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf. Onderwerp: hoe gaan we onze actie voor behoud van de Oude Hoevenbraak doorzetten.
Karin Vissers, van het bureau dat onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van de huizen, komt er uitleg geven over haar rapport. De vergadering vindt plaats in wijkgebouw De Vink en begint 20.00 uur.

Lees verder
3 februari 2009

Directeur Huis&Erf ontvangt onderzoek 'Oude Hoevenbraak'

André Phiferons was niet verbaasd toen hij het onderzoek naar de kwaliteit van de woningen in de 'Oude Hoevenbraak' in ontvangst nam. Doordat het onderzoek al eeder gepubliceerd was, heeft hij erover gelezen. Toch kwam hij niet veel verder dan de toezegging dat het onderzoek deel uit gaat maken van het vervolgtraject voor de toekomst van de wijk.
Directeur Phiferons heeft het rapport ontvangen van Tonnie Wouters

Lees verder
23 januari 2009

SP: nu uitstel bouwprogramma is een verkeerd signaal

Op 22 januari heeft de Schijndelse gemeenteraad het woningbouwprogramma niet vastgesteld. Burgemeester en Wethouders stelden voor om een besluit met vier maanden uit te stellen in verband met de kredietcrisis. Volgens de SP geeft de Schijndelse politiek hiermee precies het verkeerde signaal af.

Lees verder
22 januari 2009

Woononderzoek 'oude Hoevenbraak' goed ontvangen

Vanmorgen is het onderzoek naar de kwaliteit van de 'Oude Hoevenbraak' overhandigd aan burgemeester Opsteegh en aan Betty Groenendijk, namens het comité LEVENDE GESCHIEDENIS, dat er voor ijvert om de wijk Oude Hoevenbraak een beschermd dorpsgezicht te maken.
v.l.n.r. Burgemeester Opsteegh, Betty Groenendijk en Tonnie Wouters tijdens de overhandiging van het onderzoek

Lees verder

Pagina's

U bent hier