h

Nieuws van de afdeling

30 augustus 2006

Extra ledenvergadering wordt georganiseerd door de leden zelf

Tonnie Wouters weet van geen opgeven. Directeur Phiferons heeft eerder laten weten geen de extra algemene ledenvergadering te willen organiseren. Dus doet Wouters het zelf. Zij vraagt de directeur de middelen ervoor ter beschikking te stellen.

Lees verder
29 juni 2006

Huis&Erf maakt in 2005 €4.544.000 winst

De cijfers zijn duidelijk: vorig jaar heeft bouwvereniging Huis&Erf een winstgevend jaar achter de rug. Alle ophef die de afgetreden raad van commissarissen maakte is dus als een zeepbel uit elkaar gespat.
Eerder toonden onderzoeken van zowel bewindvoerder Hobo als van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting aan dat er niets mis is met de financiële situatie van Huis&Erf. Dit beeld wordt bevestigd door de jaarcijfers over 2005.

Lees verder
28 juni 2006

Leden Huis&Erf : bouwvereniging moet geen makelaar worden

Vanavond tijdens de ledenvergadering is duidelijk dat er een groot gat gaapt tussen de leden aan de ene kant en de directeur/bestuurder en raad van toezicht aan de andere kant. Een overgrote meerderheid van de leden vindt dat de bouwvereniging zich niet moet gaan gedragen als makelaar. De directeur/bestuurder en raad van toezicht vinden dat dit de nieuwe trend is. Bovendien wordt het aan hen gevraagd door de Minister. WIJ zijn erg benieuwd naar het democratische gehalte van de bouwVERENIGING. Drukken directeur/bestuurder en raad van toezicht hun plannen door? Of hebben zij respect voor de mening van de leden?

Lees verder
21 juni 2006

Directeur wijst verzoek af, leden zetten door

Directeur/bestuurder Phiferons van Huis&Erf reageert negatief op een verzoek van 55 leden om een extra ledenvergadering van de bouwvereniging. Het huurbeleid is niet aan de ledenvergadering, is de samenvatting van zijn reactie.
Tonnie Wouters –de initiatiefneemster—is het niet eens me deze reactie: ‘in december is toegezegd dat er met de leden gesproken wordt over de extra huurverhogingen die Huis&Erf vraagt als er een nieuwe huurder in het huis komt. Dus heeft het nu geen pas om je met haarkloverijen aan deze toezegging te onttrekken.’

Lees verder
27 mei 2006

Is Huis&Erf niet in staat om zelf huizen te verhuren?

Gaat Huis&Erf gebruik maken van een anti-kraak-bureau om de huisjes aan het Lidwinahof tijdelijk te verhuren? Daar lijkt het wel op, we hebben sterke aanwijzingen dat zij dit gaan doen. Een absurde situatie!
Waarom absurd? Huis&Erf is een organisatie die is opgericht om huizen te verhuren. Dát is hun belangrijkste taak.

Lees verder
6 mei 2006

Leden dringen aan op extra algemene ledenvergadering Huis&Erf

Wij willen een extra algemene ledenvergadering over het huurbeleid van onze bouwvereniging. Dát is kort samengevat het schriftelijk verzoek van Tonnie Wouters aan directeur/bestuurder Phiferons van Huis&Erf. Een verzoek dat ondersteund wordt door andere leden van de bouwvereniging.

Lees verder

Pagina's

U bent hier