h

Nieuws van de afdeling

5 oktober 2007

Geen prestatieafspraken gemeente met Huis&Erf

De conclusie van Nellie Oomen is helder: 'hier is geen sprake van prestatieafspraken. Het is allemaal veel te weinig concreet. Je kunt hooguit spreken van een intentieovereenkomst.'

Lees verder
6 juni 2007

Hulpinformatiedienst SP Veghel: Tekortkomingen in toewijzingsbeleid Woonbelang Veghel

De hulpinformatiedienst van de SP Veghel heeft de afgelopen maanden diverse meldingen gekregen van teleurgestelde en soms boze woningzoekenden in Veghel die geconfronteerd worden met een weinig transparant toewijzingsbeleid van sociale huurwoningen door Woonbelang Veghel. Burgers die als ‘urgente gevallen’ om een betaalbare sociale huurwoning vragen voelen zich niet altijd serieus genomen.

Lees verder
28 februari 2007

SP komt op voor kleinere raadsfracties

Via de griffie van de gemeenteraad kreeg Ruud Merks het verzoek om deel te nemen aan een visitatie die Huis&Erf laat verrichten. De fractievoorzitters van de drie grootste fracties zijn hiervoor door de corporatie uitgenodigd.

Lees verder
2 december 2006

Laagste huren in Schijndel

Minister Pieter WinsemiusMinister Winsemius roemt Huis en Erf. Met name wat zij doet en toch de laagste huren van Nederland heeft. De Minister noemt dit een prestatie van het huidige bestuur. Dat mag de Minister doen, maar het huidige bestuur is nog geen jaar actief. De eer voor het compliment hoort vooral gericht te worden aan het vorige bestuur. Een bestuur dat een zeer fraaie erfenis heeft nagelaten

Lees verder
14 november 2006

Huurpolitiek bouwvereniging ter discussie gesteld

Vanavond is de eerste avond die Huis&Erf organiseert met haar huurders. De bouwvereniging heeft gesproken met externe contacten en wil aan de huurders voorleggen of de toekomstrichting door de huurders gedeeld wordt.

Lees verder
15 oktober 2006

SP wil dat raad beslist over veranderde afspraken met Huis&Erf

B en W had een straf plan: we maken andere prestatieafspraken met bouwvereniging Huis&Erf en brengen die ter kennisgeving aan de gemeenteraad. Tonnie Wouters heeft dit afgelopen donderdag in de raadsvergadering gedwarsboomd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier