h

Nieuws van de afdeling

7 juli 2010

vergeten afspraken

Vergeten afspraken?
Huis en Erf heeft in 2000 afspraken gemaakt toen ze het voormalig gemeentelijk woningbedrijf overnamen. Het lijkt er soms op dat de afspraken die toen gemaakt zijn en die Huis en Erf nu niet uitkomen, vergeten zijn. Maar niet door ons. Daarom zijn de huurders van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf ook op de hoogte gebracht.
Zie onderstaande folder.

Lees verder
24 juni 2010

Cadeau voor Schijndelse kinderen

Het moet niet gekker worden. Het afdelingsbestuur van de SP wil voor Schijndelse kinderen drie avontuurlijke speelplekken realiseren. We zijn nu bijna 1 jaar verder en nog heeft het college van B&W geen antwoord gegeven dat zij namens de kinderen het cadeau zal aanvaarden.

Lees verder
3 juni 2010

Reactie SP-Veghel op verslag 2009 Woonbelang

In het jaarverslag 2009 van Woonbelang valt op dat na de opschoning van het ingeschrevenenbestand het aantal mensen dat een woning zoekt is gestegen van 3500 naar 5500. Hierbij maakt Woonbelang de aantekening dat veel van deze mensen al een woning hebben en naar een geschiktere willen verhuizen. Er wordt echter niet aangegeven hoe groot dit aantal is. De SP concludeert dat er minimaal 2500 echte woningzoekenden zijn aangezien Woonbelang 3000 huizen bezit.

Lees verder
21 mei 2010

Onderzoek behoefte poppodium

In Veghel is er al tijden behoefte aan meer voorzieningen voor jongeren. Sjef Versteegde heeft dit probleem opgepakt en is onder meer met een plan voor een poppodium aan de Noordkade gekomen.

Lees verder
18 mei 2010

Vereniging Behoud Oranjewijk wil een nieuw plan voor de wijk

De Vereniging Behoud Oranjewijk heeft in een nieuwsbrief voor de wijk duidelijk gemaakt dat zij wil dat Woonbelang Veghel en de gemeente een nieuw plan opstellen voor de wijk. Het plan moet dat de volgende uitgangspunten heeft:
- Inspraak voor alle bewoners
- Zoveel mogelijk behoud van de woningen en de lage huren
- Renovatie volgens de wensen van de bewoners.

Lees verder
29 april 2010

Bezoek 2e kamerlid Paulus Jansen aan Woonbelang en Gemeente

Woensdag 24 februari bezocht SP-2e-kamerlid Paulus Jansen de Oranjewijk. Er stond ook een afspraak met Woonbelang, maar die werd op het laatste moment afgezegd. Na aandringen stemde de directeur Stas van Woonbelang alsnog toe om een afspraak te maken. Afgelopen maandag 26 april was het dan eindelijk zover. Ook de wethouders van Rinsum en van Burgsteden zaten bij het gesprek.Dhr Stas, Dhr van Burgsteden en dhr Jansen

Lees verder

Pagina's

U bent hier