h

Nieuws uit 2013

22 oktober 2013

Bijeenkomst raden Veghel, Schijndel en St Oedenrode niet openbaar

gesloten deurenOp 30 oktober wordt in 't Spectrum een gezamelijkle bijeenkomst georganiseerd voor de gemeenteraden uit Veghel, St. Oedenrode en Schijndel. De bijeenkomst staat in het teken van een nadere kennismaking tussen de leden van de drie gemeenteraden. De bijeenkomst is in het kader van de intergemeentelijke samenwerking (lees: Herindeling) Deze bijeenkomst NIET openbaar. De SP fractie heeft besloten om hier NIET aan deel te nemen.

Lees verder
14 september 2013

Schijndel vergadert achter gesloten deuren, Boxtel niet

gesloten deuren In tegenstelling tot Schjndel hebben de fractievoorzitters in Boxtel afgelopen woensdag afgesproken om geen besloten kerngroep van de Gemeenteraad te formeren, die bezig gaat in het proces intergemeentelijke samenwerking. In plaatsen als Sint Oedenrode en inSchijndel is kerngroep al wel in het leven geroepen. De SP heeft grote vraagtekens bij de nut en noodzaak van zo'n kerngroep en vindt dat er sowieso niet in beslotenheid vergaderd moet worden. Er wordt in Boxtel dus geen kerngroep ingesteld en dat is een goede zaak, aldus fractievoorzitter Eric van den Broek van de SP Boxtel. De SP fractie in Schijndel neemt overigens geen deel aan de kerngroep, die nu achter gesloten deuren gaat vergaderen

Lees verder
29 augustus 2013

Lobby-en achter gesloten deuren

Deze week werd er een persbericht gepubliceerd over de vorming van een kerngroep(herindeling) in Schijndel. Een groep van de fractievoorzitters uit de raad. Vol trots wordt verteld dat zij gesprekken aangaan met kerngroep leden uit onze buurgemeenten, zoals St Oedenrode, Boxtel, Veghel, St Michielsgestel. DOEL: lobbyen om tot een gemeentelijke herindeling te komen. De burger wordt niets gevraagd, geen referendum, maar wel in beslotenheid, (achter kamertjes politiek) vergaderen met openbare volksvertegenwoordigers.

Lees verder
16 juli 2013

BLOEMENWIJK OP DE SCHOP

De SP in Veghel is ongeveer een jaar geleden een onderzoek gestart in de Bloemenwijk. Hierbij is bij bewoners van de wijk deur aan deur gevraagd naar de staat van hun huis, waar ze tevreden over waren en wat ze verbeterd wilden zien. SP Veghel stelde de bewoners een aantal vragen.

Lees verder
4 juli 2013

Ons erf-goed in kaart gebracht

Eindelijk is ons erf-goed in kaart gebracht. En dat niet alleen, er is in de vorige raadsvergadering ook beleid op vastgesteld. Prima.

Lees verder
26 juni 2013

Schijndel bij Rooi, maar geen referendum

De meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten, Schijndel gaat fuseren (herindelen) met St Oedenrode. Maar dat is nog niet groot genoeg. Er wordt ook onderhandeld met Veghel om bij herindeling aan te sluiten. Dankzij een voorstel van de PvdA gaan PvdA, CDA, VVD en Dorp/ABS gaan de fractie voorzitters ook nog aan het werk om te lobbyen bij de raden van Boxtel en St Michielsgestel om zeker ook bij de herindeling aan te sluiten. Aan de inwoners van Schijndel wordt geen mening gevraagd. Die krijgen informatie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier