h

Nieuws uit 2017

22 februari 2017

(be)zorg(d) debat over het Nationaal Zorgfonds

De SP en andere partijen en organisaties hebben het initiatief
genomen om in Nederland een Nationaal Zorgfonds op te richten, dat in plaats moet komen van de zorgverzekeraars. Dat roept veel vragen en ook meningen op en daarom organiseerde de SP Meierijstad afgelopen maandag een Informatieavond over dit onderwerp. Veel vragen, bezorgdheid over de zorg en een breed gedragen mening dat de zorg beter kan.

Foto: Reem Groot / Reempix.com
Lees verder
19 februari 2017

SP Meierijstad naar Actiedag nationaal Zorgfonds

Foto: Guido Tubbing

Zaterdagmorgen  18 februari trok een flinke delegatie mensen uit Meierijstad richting Den Bosch om daar op te bus te stappen naar Den Haag voor de actiedag van het Nationaal Zorgfonds. In Den Haag waren tienduizend mensen om te pleiten voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. Een verandering in de zorg die betaalbaar is en er voor staat dat geld aan de zorg wordt besteed en niet aan winsten, wervingscampagnes en bureaucratie.

Lees verder
16 februari 2017

College neemt nog meer tijd, snoei-seizoen wacht niet

Foto: SP
Het is al weer drie maanden geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen
zijn geweest. En zelfs met 6 full-time-wethouders is er nog steeds geen daadkrachtig bestuur in onze gemeente. Heeeeeel langzaam komen er
voorstellen naar de raad, die ervoor moeten zorgen dat in heel
Meierijstad hetzelfde beleid wordt gevoerd. Pas de raadsvergadering van 9 maart kan de raad het eerste werkelijke besluit nemen, namelijk over de OZB.Lees verder
14 februari 2017

werken zonder loon

Steeds vaker eist de overheid van mensen met een uitkering dat ze ‘werkervaring’ op moeten doen of in ruil voor hun uitkering een tegenprestatie moeten leveren. Uitkeringsgerechtigden moeten papier gaan prikken, voedsel inpakken of in het archief werken.  Ook in onze gemeente Meierijstad, spreken vaak mensen ons aan, wat houdt dat nu in "werken zonder loon"? En hoe staat de SP hierin?  Op die vragen geven wij graag antwoord. 

Lees verder
6 februari 2017

SP lanceert ouderen alarmlijn

Vandaag lanceert Lilian Marijnissen de nationale Ouderen AlarmLijn. Op deze lijn kunnen ouderen melding maken van problemen. Marijnissen: ‘Er is een grote groep ouderen die nauwelijks rond kan komen van hun pensioen, en liefde en zorg tekortkomen, thuis of in een verpleeghuis. Ik roep iedereen op om zijn of haar verhaal met ons te delen. Samen pakken we de problemen aan. Samen strijden we voor respect en waardering voor de mensen die ons land hebben opgebouwd.
Lees verder

Pagina's

U bent hier