h

Nieuws uit 2017

15 juni 2017

SP vindt "alternatieven" voor "karbonaadjesfabriek" Meierijstad !

Vooropgesteld is SP Meierijstad tegen de bouw van megastallen zijn op welke locatie dan ook. Er moet een eind komen aan de “overbevolking” van Brabant van dieren, die meestal voor de export bestemd zijn. Maar waarvan wij de overbelasting op allerlei fronten moeten slikken. Ook hier wordt de mens weer onderschikt gemaakt aan financiële belangen. Worden risico's op het gebied van gezondheid gebagatelliseerd. Waarschuwingen vanuit de GGG afgedaan als 'adviezen' die niet rechtsgeldig zouden zijn.

Maar als een meerderheid van de raad van Meierijstad– net als de draaikonten van het CDA – toch bereid is in te stemmen met de vestiging van deze karbonaadjesfabriek dan zullen wij als SP inbrengen, dat er beslist wel alternatieve locaties te vinden zijn.

Lees verder
14 juni 2017

SP steunt Petitie CIWF: “Gemeente Meierijstad, stop de omstreden megastal”

Foto: CIWF / CIWF

De SP afdeling Meierijstad heeft besloten om de petitie van Dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF)  te steunen. En doet een oproep aan iedereen, om deze petitie te ondertekenen. Het CIWF  is onlangs met een petitie gestart tegen de komst van de omstreden megastal van 18.000 varkens in Nijnsel, gemeente Meierijstad. Afgelopen vrijdag gaf het college van B en W groen licht voor de bouw. De gemeenteraad beslist nu definitief op 13 juli.

Lees verder
12 juni 2017

Opeens is er een bouwdepot.....

Foto: SP

"De basis is gezond vertrouwen in burgers en partners. Burger- en overheidsparticipatie passen we bewust toe zodat de burger maximaal betrokken wordt en zich betrokken voelt"  een citaat uit het mijlpalendocument van het college van burgemeester en wethouders. Voor wie dit geldt is de vraag?  In ieder geval niet voor de omwonenden van het Catharinaplein in Schijndel. Afgelopen vrijdagochtend werden ze gewekt door een hele boel lawaai. Er zijn een aantal grote zeecontainers geplaatst op de openbare parkeerplaats midden in het centrum van Schijndel. Een groot gedeelte (700 m2) wordt voor periode van een klein jaar ingericht als bouwdepot voor het vervangen van de gas- en waterleidingen rondom de Deken Beakersstraat en omliggende straten in Schijndel. En de bewoners?  Die wisten van niets....

Lees verder
8 juni 2017

"Zwembaden in Meierijstad... ik bedoel Veghel!

Foto: SP

De raad krijgt een voorstel over de kwantiteit (lees hoeveelheid) en kwaliteit van de benodigde zwemfaciliteiten in Meierijstad. Maar er is al wel ruim 2 miljoen euro uitgetrokken voor het upgrade van het zwembad in Sint Oedenrode. Volgens SP-raadslid Merks is dit behoorlijk tegenstrijdig.

Lees verder
8 juni 2017

Politiek heeft gefaald

Foto: SP

De dienstverlening vanuit het gemeentehuis is slecht. Niet de verantwoordelijke wethouders brengen de raad op de hoogte. Nee, die eer kreeg de gemeentesecretaris. Er zijn achterstanden op veel beleidsterreinen. Maar vooral de achterstand voor aanvragen voor minimabeleid is de SP een doorn in het oog.

Iedereen begrijpt dat er opstart problemen zijn bij een fusie. En er wordt hard gewerkt door de ambtenaren en ze doen hun best. Maar als het computer systeem niet goed werkt, kunnen zij daar ook niets aan doen. Maar het is schrijnend te moeten horen, dat mensen die van een uitkering leven hun aanvullende bijdrage al vier maanden of langer niet hebben ontvangen. Dat dient met de hoogst mogelijke prioriteit opgelost te worden. Dit verdient een hogere prioriteit dan problemen met de telefoon of het verlenen van een vergunning.

Lees verder
8 juni 2017

"in gelul kun je niet wonen"...

Foto: SP

Teleurstellend was de beeldvormende avond over een woonvisie voor Meierijstad. Geen debat dat er snel woningen gebouwd moeten worden in Meierijstad. Geen voorstellen voor nieuwe bouwplannen. Nee, er was informatieverstrekking hoe het proces moet verlopen om in september 2018 een woonvisie te kunnen presenteren. Wat voor SP-raadslid Kees van Limpt de aanleiding was om te vermelden dat in de jaren 70 Jan Schaefer al op merkte; 'in gelul kan je niet wonen", ga aan de slag met het bouwen van woningen!!

Lees verder

Pagina's

U bent hier