h

Nieuws uit 2017

1 juni 2017

De wethouder komt naar U toe....dus niet

Foto: SP

De N279 langs het kanaal wordt flink opgewaardeerd. Dit zal enorm veel invloed hebben op het woon- en leefklimaat voor verschillende wijken in Meierijstad. Met name voor de bewoners van de Leest, Veghel-Zuid, de Bloemenbuurt en de NCB-laan in Veghel. En ook voor de bewoners in Keldonk. 

Naar aanleiding van deze aanpassingen is de SP de wijk in geweest en heeft met verschillende betrokkenen gesproken. Het blijkt dat de mensen slecht geïnformeerd zijn en zelfs verontwaardigd zijn dat er niet naar hun mening wordt gevraagd. 

Zo wist ook niemand van de mensen die de SP bezocht dat er op 8 juni in het gemeentehuis in Sint-Oedenrode een informatieavond over dit onderwerp is. Ook vraagt men zich af waarom deze avond niet in Veghel wordt gehouden. .De SP is dan ook van mening dat het college door de avond in Sint- Oedenrode te organiseren een extra drempel opwerpt.

Daarom heeft de SP het college dringend geadviseerd om ook een informatieavond te organiseren voor de bevolking in de wijk of dorp. De politiek heeft de mond vol van burgers betrekken bij het beleid. Vol trots werd gemeld dat elke wethouder verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen wijk. Ga daar dan ook naar toe!!!

Lees verder
21 mei 2017

reistijd 90 minuten is geen probleem

Foto: vng / vng.nl

Voor het CDA, Team Meierijstad, VVD, PvdA, Lijst Blanco, Hart voor Schijndel en gemeentebelang Meierijstad is het geen enkel probleem als kinderen 90 minuten in een taxi moeten zitten om op school te kunnen komen. Alleen D'66 en 1 lid van Team Meierijstad steunden het amendement van de SP dat de reistijd maximaal 60 minuten mag zijn.

Lees verder
16 mei 2017

"rupsje nooitgenoeg"

Foto: SP

Komende donderdag neemt de gemeenteraad van Meierijstad een besluit over de "Verordening fractieondersteuning Meierijstad 2017" Hierin worden o.a. diverse zaken geregeld, zoals het recht van raadsleden op ambtelijke bijstand, maar ook de hoogte van een fractievergoeding.  Dit bedrag is jaarlijks € 2250,- per fractie met daar bovenop ook nog eens € 100,-  per raadslid.  Voor de SP fractie, opgeteld een bedrag van € 2550,- per jaar.  Fractievoorzitter Ruud Merks heeft al in de commissievergadering laten doorschemeren, dat de SP-fractie tegen het voorstel zal stemmen.  Merks: "elk raadslid krijgt nu al een netto onkostenvergoeding van €  167 ,-  per maand!! Dat is ruim voldoende om alle kosten, van het raadslidmaatschap te dekken.  Genoeg is genoeg"   De SP-fractie gaat (ook al zou de raad de verordening vasstellen) GEEN beroep doen op deze fractievergoeding. 

Lees verder
13 mei 2017

Oude Hoevenbraak goede grond voor... Tomatenplantjes

Foto: SP

Zaterdagmiddag hebben we de bewoners van de ‘oude’ Hoevenbraak     ( het voormalig gemeentelijk woningbedrijf) gefeliciteerd met het behoud van hun wijk. De bouwvereniging gaat de woningen opknappen!! Drie keer is scheepsrecht. De gemeente was in de jaren 80 eerder van plan de wijk te slopen. Dankzij de actie van de bewoners is toen de sloop niet doorgegaan. De tweede keer van dreigende sloopplannen hebben de bewoners dit opnieuw weten te voorkomen. Met toen de SP-wethouder Ger Wouters als verantwoordelijke, zijn de woningen verkocht aan Bouwvereniging Huis en Erf. In de verkoop voorwaarde opgenomen dat de woningen tot 2020 niet gesloopt mochten worden. Nu in 2017 zijn eerdere sloopplannen voor de wijk opnieuw voorkomen en worden de woningen opgeknapt. En hiermee heeft Schijndel een stukje ‘Levende Geschiedenis’ van de wederopbouw na de oorlog behouden.   Hieronder een uitgebreide fotoreportage

Foto: SP
Lees verder
13 mei 2017

Blunder wethouder Witlox

De raad krijgt de leerlingvervoersverordening ter besluitvorming voorgelegd. Maar de opdracht (aanbesteding) naar de vervoersbedrijven is al de deur uit. Zij wachten momenteel op de gunning; welk bedrijf mag de leerlingen van en naar school brengen.

Lees verder
3 mei 2017

breaking news: Oude Hoevenbraak blijft behouden

Foto: mooischijndel

Fantastisch nieuws: Huis en Erf heeft vandaag officieel bevestigd, aan de bewoners van de oude Hoevenbraak, dat hun huizen worden gerenoveerd en niet worden gesloopt. Huis en Erf: "Uit onderzoek is gebleken dat de bewoners graag in de woningen wonen en dat er geen directe noodzaak is om de woningen te slopen"  Huis en Erf verbindt hieraan de conclusie, om de woningen te renoveren, zodat ze nog tien minste 25 jaar mee kunnen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier