h

Nieuws uit 2017

2 mei 2017

"het was een mooie laan"

Foto: SP

Het was een mooie laan. De zandweg van het Ham richting de Aa. Met bomen aan weerskanten. Hoge populieren. Een fraai stukje landschap, zoals er niet veel meer te vinden zijn in Veghel. En nu zijn ze voor de helft weg. Gekapt. Kaalslag om buikpijn van te krijgen. Weg die mooie laanstructuur.

Lees verder
1 mei 2017

ontwikkelingen n279/Rembrandtlaan

Uit de krantenartikelen van deze week lijkt onze fractie te mogen opmaken, dat de provincie een keuze heeft gemaakt m.b.t. de N279. En dan met name het deel tussen Asten en Veghel. De omleiding rond Zijtaart lijkt van de baan. Gelukkig maar, want dat was in onze ogen een onzinnig plan. Niet alleen omdat een extra omweg die veel grond vraagt en veel geld kost weinig verkeer zou trekken, maar vooral ook omdat een nieuwe aansluiting op de A50 voor nog meer files zou zorgen op die plek. Waar het nu al bijna dagelijks vast loopt. En waar de rijksoverheid voorlopig niets aan wil doen. Overbodige weg dus.

Lees verder
27 april 2017

100 dagen Meierijstad

Foto: SP

Op 10 april was het zover: de nieuw gemeente Meierijstad bestond honderd dagen. Een moment om even terug te blikken. Helaas stemt dat niet vrolijk. Van voortvarendheid kunnen we het zeskoppige college niet betichten. Er werden een flink aantal verordeningen doorgejast en een begroting vastgesteld. Niets meer of minder dan de optelsom van drie voormalige begrotingen.

Lees verder
19 april 2017

'oude' Hoevenbraak behouden!!!!!!!

Foto: SP

Het lijkt erop dat de 'oude ' Hoevenbraak behouden blijft. In de begroting van Huis en Erf is voor dit jaar een flink bedrag opgenomen om de 'oude 'Hoevenbraak te RENOVEREN. De tijdelijke directeur-bestuurder (interim) bevestigde dat hij wil dat de wijk opgeknapt wordt. Heel goed nieuws voor de bewoners. Een grote meerderheid van de bewoners willen geen sloop van de wijk, opknappen ja en als het kan zeker betere isolatie van de woningen. Bewonersacties die samen met steun van de SP gevoerd zijn krijgen een resultaat.

Lees verder
18 april 2017

Coalitiepartijen willen geen verbeteringen voor mensen met beperking

De fractie van team Meierijstad vond het nodig om een motie in te dienen dat de gemeente zich moet houden aan een ratificatie van de VN. Volgens deze ratificatie moet het gemeentelijk beleid zo zijn ingericht dat het beleid nadrukkelijk rekening houd met mensen met een beperking, een zogenoemd inclusief beleid. Natuurlijk geeft verantwoordelijk wethouder Witlox als antwoord, dat gebeurt nu al. Voor de SP-fractie reden om nu eindelijk eens op korte termijn het Wmo-beleid en het beleid van de Sociale dienst op de raadsagenda te krijgen. Twee beleidsterreinen waar je het maximale kunt regelen voor mensen met een beperking. Helaas werd de motie na een schorsing ingetrokken door Team.

Lees verder
10 april 2017

Brief automatische incasso is echt

Foto: SP

Op 1 april hebben veel inwoners in Schijndel en Sint-Oedenrode een brief in de bus gekregen van gemeente Meierijstad over het afgeven van een machtiging voor de automatische incasso.  Het was géén 1 april-grap, maar onze SP fractie ontving wel veel vragen of deze machtiging wel echt was.  Reden voor SP fractievoorzitter Ruud Merks op onderzoek uit te gaan.

Misleiding?

Natuurlijk riep de datum van 1 april bij sommige argwaan op.  Maar dat werd nog eens versterkt, door de vraag of je de gemeente Meierijstad voor 10 april wilt machtigen, terwijl het bedrag van de aanslag pas eind april bekend wordt. Nog meer scepsis onstond er, toen bleek dat je de machtiging moet op sturen naar een adres in Boerakker (gemeente Leek). Sommige dachten dat het om een 1 april-grap ging, maar ook de gedachte onstond dat het een nep-brief was. Ruud Merks: "ik heb meteen de gemeente gebeld en gevraagd om opheldering gevraagd. Het bleek allemaal te kloppen, en de brief is echt. Nog dezelfde dag heeft de gemeente een uitleg geplaatst op haar website."

Lees verder

Pagina's

U bent hier