h

Nieuws uit 2019

15 juli 2019

VRAGEN EN FLAUWE ANTWOORDEN OVER HANDHAVING EN GELDVERSPILLING

Raadsleden kunnen technische vragen stellen, die dan door het college beantwoord worden. Soms werkt dat verhelderend. Maar vaak ook niet. Zeker niet in het geval van onze vragen over handhaving parkeerschuren en over geldverspilling voor promotie. Waar gaat het om?

Lees verder
15 juli 2019

LAAT ZE MAAR DRAAIEN, DIE WINDMOLENS, OF NIET?

Foto: sp boxtel / sp boxtel

De SP gaf het college de wind van voren” lazen we in het Brabants Dagblad. Het ging over de bespreking van het voorstel windpark Veghel win(t)d. Dit voorstel kreeg een meerderheid van de raad mee, maar ook tien raadsleden, waaronder de fractie van de SP, waren tegen het voorstel. Geen principieel punt voor ons, want we zijn voor duurzaamheid en beseffen dat er klimaatmaatregelen getroffen zullen moeten worden, maar dan wel graag volgens een procedure die deugt. En dat voor ons de belangrijkste reden om er niet in mee te gaan. 

Lees verder
15 juli 2019

ZWEMMEN IN HET GELD, OF ZWEMMEN IN HET WATER?

Een voorbereidingskrediet van maar liefst één miljoen euro m.b.t. de bouw van twee nieuwe zwembaden. Dat is veel geld. Toch stemde de raad er unaniem mee in. Met wel de nodige discussie over de locaties. Natuurlijk: één in Sint-Oedenrode en één in Veghel, zoals de wethouder fijntjes opmerkte, maar waar dan precies? Er komt een zo concreet mogelijk voorstel, beloofde ze. De totale investering bedraagt maar liefst negentien miljoen euro. 

Lees verder
15 juli 2019

KRAPPE MEERDERHEID VOOR NIET EXTRA VERHOGEN OZB

Soms zijn de marges smal in de politiek. Dat gold zeker voor het amendement van VVD en Lijst Blanco, waarin ze vroegen om de extra verhoging van de OZB (Onroerend Zaak Belasting) met twee procent uit de kadernota te schrappen. Het was een dubbeltje op zijn kant, want met 18 stemmen voor en 17 tegen haalde dit voorstel het nipt. Als SP zijn we al tegen de structurele jaarlijkse verhoging met 2% die wel doorgaat, maar we stemden toch in met dit voorstel. 

Lees verder
15 juli 2019

BEHOUD INFORMATIEVOORZIENING IN HUIS-AAN-HUISBLADEN

Foto: SP
Wekelijks publiceert de gemeente in de huis-aan-huis bladen berichten over verleende en aangevraagde vergunningen voor de inwoners. Uit bezuinigingsoverweging wil de gemeente deze informatievoorziening schrappen. In de praktijk betekent dan dat deze informatie op internet moet worden opgezocht.Lees verder
15 juli 2019

Geen ambitie voor sociale woningbouw

Foto: Pixabay.com / Pixabay.com

In de jaarlijkse kadernota staat wat de plannen zijn van de gemeente. Veel mooie woorden over zaken waaraan gewerkt gaat worden. Ingedeeld naar onderwerpen als veiligheid, sport, onderwijs, toerisme, duurzaamheid en ga zo maar door.

Lees verder

Pagina's

U bent hier