h

Nieuws uit 2021

16 juli 2021

"WAUW"-FACTOR

Twee bijeenkomsten nog in deze laatste week voor de zomervakantie. Eén van de werkgroep die zich bezig houdt met de toekomst van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. En een beeldvormende avond over de Noordkade in Veghel. Op beide avonden werd duidelijk, dat de gemeente Meierijstad niet tevreden is met zomaar gewoon en eenvoudig. Het moet groots en meeslepend. Behoud van de huidige raadszaal bijvoorbeeld werd door de meerderheid van werkgroep als niet passend genoemd. Deze zaal voldoet niet aan te stellen eisen werd als kader meegegeven. Het moet groter en er moet sprake zijn van de “WAUW-factor”. Wat dat ook moge zijn. En ook al wordt die zaal maar een beperkt aantal keren per maand gebruikt, het is blijkbaar niet passend bij een ambitieuze gemeente als Meierijstad. Ondanks ook onlangs (bij het bespreken van de kadernota) meermalen uitgesproken zorgen over de financiële situatie in de komende jaren. Financieel neutraal was een andere eis, maar hoe hard die zal blijken te zijn is dan natuurlijk de vraag.

Lees verder
15 juli 2021

Meierijstad gaat (nog meer) op zoek naar mensen die recht hebben op bijstand

Volgens een recent rapport van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt ruim één derde van de huishoudens die recht heeft op bijstand, daar geen gebruik van. Landelijk
gaat dit om circa 170.000 huishoudens. Een zorgelijk feit. De Inspectie SZW roept de gemeenten daarom op actiever op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand. SP raadslid Ruud Merks  heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van B. en W.  De SP wil dat terugzien in de acties van de gemeente. Uit de antwoorden  van het college blijkt dat de gemeente nu al actief op zoek is, maar schrijft ook dat ze nog actiever gaan zoeken.  Een mooi vooruitzicht

Lees verder
15 juli 2021

eindelijk de sociale wegwijzer is er!

Foto: SP

De SP vraagt al meerdere jaren om een sociale wegwijzer voor onze inwoners. Bij wie moet ik zijn voor hulp of informatie. En dan meteen de goede informatie, zonder het bekende van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Die sociale wegwijzer is er nu. Mooi!!!   Klik hier om te gaan naar de sociale wegwijzer

Lees verder
2 juli 2021

Netto bedragen Bijzondere bijstand schoolkosten

Bij niet iedereen is bekend dat de gemeente bijzondere bijstand kan geven als het inkomen te laag is om bijvoorbeeld de schoolkosten voor de kinderen te betalen. Nog minder bekend is zijn de bedragen wanneer je ervoor in aanmerking komt. Dankzij onze schriftelijke vragen is er nu meer duidelijkheid.  De inkomensgrens van de regelingen bijzondere bijstand is 120% van het sociaal minimum d.w.z. het netto inkomen is minder dan € 1.756,74 p.m. bij gehuwde/samenwonende ouders, en minder dan € 1.229,72 p.m. bij alleenstaande ouders. Het betreft hier de normen Participatiewet per 1 juli 2021. Het vermogen is minder dan € 12.590,-. In bijzondere afwijkende gevallen is maatwerk mogelijk.

Lees verder
1 juli 2021

De huren van sociale woningen voor het eerst in jaren niet omhoog

Heel bijzonder; vandaag is het 1 juli - en gaan de huren van sociale
woningen voor het eerst in jaren niet omhoog! Heel veel huurders,
huurdersorganisaties en politieke partijen hebben daarvoor gestreden in het achterliggende jaar. In beide Kamers kregen we als SP moties
aangenomen die minister Ollongren opriepen de huurverhoging te stoppen. In de Eerste Kamer werd zelfs op initiatief  van SP senator Tiny Kox een motie van afkeuring tegen het huurbeleid van de minister aangenomen, de eerste in 145 jaar.

Lees verder
30 juni 2021

Oproep: ga op zoek naar mensen die recht hebben op bijstand

Volgens een recent rapport van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt ruim één derde van de huishoudens die recht heeft op bijstand, daar geen gebruik van. Landelijk gaat dit om circa 170.000 huishoudens. Een zorgelijk feit. De Inspectie SZW roept de gemeenten daarom op actiever op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand. SP fractievoorzitter Ruud Merks wil dat terugzien in de acties van onze eigen gemeente, nu of in het verleden en de toekomst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier