h

Nieuws uit 2021

28 juni 2021

Heel veel winst voor particulier bedrijf.

In een raadsinformatiebrief lazen we, dat de focus gelegd wordt op o.a. Veghel aan de Aa. Waarin de locatie Frisselsteinstraat wordt genoemd. Het aan de Aa grenzende oude postsorteercentrum, dat destijds door de gemeente Veghel opgenomen werd in plannen om daar een mooie groenstrook te maken langs de Aa, die in verbinding zou staan met doorgangen naar de Markt. We kregen toen als raad mooie vergezichten en locatieschetsen te zien, maar van die plannen is niets meer over.

Lees verder
28 juni 2021

wel heel erg veel geld voor externe adviezen

Foto: SP

In een raadsinformatiebrief lazen we onlangs, dat er weer 35.000 euro uitgetrokken zou worden voor onderzoek door externe adviseurs. Dit keer voor de herstructurering Veghel centrum. De provincie zou hetzelfde bedrag inbrengen. Totaal weer 70.000 euro dus voor adviezen.

Lees verder
28 juni 2021

Motie zelfbewoningsplicht nu wel aangenomen.

Het was vorig jaar in april toen de SP-fractie, samen met die van Gemeentebelang Meierijstad, een motie indiende, waarin gevraagd werd om een zelfbewoningsplicht in te voeren. Om te voorkomen dat particulieren woningen opkopen om ze dan voor veel geld te verhuren. Destijds werd die door het college ontraden en kregen we van geen enkele fractie steun.

Lees verder
8 juni 2021

Tegoedbon voor huurders komt er aan!!

Foto: SP

Na een half jaar wachten, was het geduld bij SP raadslid Ruud Merks op.  Waar blijft de beloofde toegoedbon van 45 euro voor huurders van woningen van voor 1977?  Een tegoedbon om bewoners te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. (Wat tegelijkertijd zorgt voor meer comfort in de woning.)  Gelijke monniken, gelijke kappen, voor eigenaren dus ook voor huurders.  Reden voor het SP raadlid om aan de bel te trekken, en het college om opheldering te vragen.  En met succes!!! Bij de nieuwe tegoedbonactie zullen alle huurders en eigenaren met een woning na 1977 een tegoedbon ontvangen. Deze nieuwe actie wordt in laatste kwartaal van 2021 uitgevoerd.

Lees verder
1 juni 2021

Besluitvorming "wind" waait over naar 2022

Foto: SP

De fractie van de SP is sceptisch, om het besluit over windenergie van december 2021 door te schuiven naar 2022.  De SP fractie heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor de inspraak en participatie van inwoners en omwonenden , op de voorgenomen plekken waar windmolens zouden kunnen komen. Hier schort het volgens de SP  nu maar al te vaak aan. De SP kan zich vinden in de conclusie van wethouder van Rooijen.  Dat er eerst een gedegen en gedragen voorstel moet komen, en dat kwaliteit dus boven snelheid gaat. Naar aanleiding van de gebiedstafels is het college tot de conclusie gekomen dat inwoners, omwonenden en overige belanghebbenden nog intensiever willen  betrokken worden, bij de geschetste procesaanpak.

Lees verder
30 mei 2021

Hoe Engels wil je het hebben in Meierij(CITY)stad?

Foto: SP

In een raadsinformatiebrief werden we geïnformeerd over de voortgang inzake recreatie en toerisme in Meierijstad. Een mooi overzicht, maar wat ons op viel was het woordgebruik. Daarom hebben wij daarover vragen gesteld. Bijvoorbeeld waarom over storylines wordt gesproken in de kop, terwijl die in de tekst gewoon verhaallijnen genoemd werden. En dat het woord food blijkbaar niet gewoon voedsel of voeding kan heten. En waarom on brand en off brand gebruikt werd als term en er op de website gesproken wordt over highlights in plaats van hoogtepunten. Kortom: hoe Engels wil je het hebben waar Nederlandse begrippen voorhanden zijn?

Lees verder

Pagina's

U bent hier