h

Nieuws uit 2021

16 januari 2021

Wie gaat die 375.000,- betalen ??

Foto: SP

De gemeente Meierijstad maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband, waarin 17 gemeenten uit de regio en twee waterschappen projecten aanpakken die “grensoverschrijdend” zijn. Dat wil zeggen dat die beter regionaal aangepakt kunnen worden dan door individuele gemeenten. Met een actuele samenwerkingsagenda en forse ambities. Op het gebied van vestigingsklimaat, leefomgeving, klimaat, energie, veehouderij en gezond eten en minder verspilling. Om dat allemaal te kunnen uitvoeren draagt elke gemeente vier euro per inwoner per jaar bij aan de Regio Noordoost Brabant. Ruim 320.000 euro per jaar dus voor Meierijstad. Wij waren dan ook zeer verbaasd toen we in een raadsinformatiebrief lazen, dat de gemeente Meierijstad nog eens 375.000 (drie jaar lang 125.000) gaat uitgeven aan het project Circulair Food Center. (waarom een modieuze Engelse term?, maar dat terzijde.)

Lees verder
15 januari 2021

Het is tijd voor een eerlijke overheid

Foto: SP

Tienduizenden mensen zijn het slachtoffer geworden van een
overheid die zonder enig oog voor de menselijke maat mensen vermorzeld heeft. Mensen zijn gediscrimineerd, hun baan, auto en soms zelfs hun huis kwijt geraakt. Relaties zijn op de klippen gelopen. En mensen zitten nog altijd in de ellende.

Lees verder
12 januari 2021

Misplaatste fraudejacht moet stoppen

Het moet afgelopen zijn met de misplaatste fraudejacht op
mensen met een bijstandsuitkering. Dat vindt de SP in reactie op de ophef die is ontstaan over een vrouw in de bijstand die 7000 euro aan de gemeente moet betalen omdat haar moeder af en toe  boodschappen voor haar deed. De voorbeelden van de doorgeslagen fraudejacht door de overheid stapelen zich op. Zakgeld van kinderen dat terugbetaald moet worden, boodschappen die worden teruggevorderd, en mensen die onterecht als fraudeur werden aangemerkt en daardoor buiten hun schuld om in grote problemen zijn gekomen.

Lees verder
4 januari 2021

Voor wie een helpende hand kan gebruiken:

Informatie & advies voor iedereen
  • Problemen met verhuurder, werkgever of uitkeringsinstantie?
  • Verdwaald in het woud van regels en procedures?
  • Van het kastje naar de muur gestuurd?
  • Hulp nodig om onrecht aan te pakken? Dan kunt u een beroep doen op de Hulpdienst van de SP.
Lees verder
3 januari 2021

Fractie SP kijkt terug op 2020

Het kalenderjaar 2020 zal de geschiedenis zal ingaan als het jaar van corona. En dat zorgde voor de nodige “aanpassingen” als digitaal vergaderen, een raadsvergadering met maar één raadslid, een webinar als beeldvormende avond en het doorschuiven van agendapunten. Maar een flexibele SP-fractie heeft zich desondanks van haar beste kant laten zien. Met inzet tijdens 12 beeldvormende avonden, 12 commissievergaderingen en 8 keer een raadsvergadering. Plus daarnaast nog de agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg, werkgroepen en nog diverse keren regionaal overleg. En natuurlijk een flink aantal keren fractieoverleg ter voorbereiding van al die vergaderingen. Kortom: toch best intensief.

Lees verder

Pagina's

U bent hier