h

Nieuws uit 2021

9 maart 2021

"Onze" Antoon

Foto: SP

Ze bestaan... De "stille muizen"...  ze zijn er wel, ze treden niet op de voorgrond, maar ze zijn van onmisbare waarde voor onze SP-afdeling. Maar het zijn DE echte helden.  Eén van deze helden, is "onze" Antoon.  Antoon is één van onze trouwe bezorgers in Sint Oedenrode. Deze week stuurde hij ons dit  bericht..  " Vandaag ga ik SP krantjes bezorgen".  Antoon stuurde er nog een paar foto's bij, waarin je kunt zien hoe trots hij is.....  En trots zijn wij, op Antoon en op al die andere tientallen "stille" helden.

Lees verder
9 maart 2021

SP vragen over beleid bijstand, we hebben antwoord

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire hebben we vragen gesteld hoe het beleid in Meierijstad is geregeld wat betreft de uitkerings gerechtigden. Lees het zeer uitgebreide antwoord: Jammer is het dat de fraude onderzoeken niet apart vermeld zijn van Meierijstad. Maar ook voor Bernheze en Boekel zijn opgenomen. Wij zijn wel gerustgesteld dat als een iemand met een uitkering boodschappen van iemand krijgt, niet meteen gekort wordt in Meierijstad.

Lees verder
6 maart 2021

Ook in Meierijstad actie voor huurverlaging

Foto: SP

Na het succes van de huurbevriezing in de sociale sector,
starten honderden huurders in het hele land een actie voor huurverlaging voor álle huurders. Op vrijdag 5 maart en zaterdag 6 maart worden meer dan 200 kantoren van verhuurders beplakken met actieborden om duidelijk te maken dat het tijd is voor ‘de volgende stap’: huurverlaging. Ook bij Woonmeij in Schijndel werd door SP raadsleden Ruud Merks en Tonnie Wouters namens de huurders een bord opgehangen. (zie onderstaande foto)

Lees verder
23 februari 2021

Hoe gaat Meierijstad om met haar uitkeringsgerechtigden?

De SP krijgt regelmatig signalen over dat bijstandsgerechtigden door
gemeenten of het UWV in de problemen komen. Mensen die om allerlei redenen gekort worden op hun uitkering: het ontvangen van boodschappen of zakgeld voor de kinderen kan al een reden zijn waardoor mensen ineens duizenden euro’s moeten terugbetalen en diep in de schulden komen. De menselijke maat is zoek.  De SP fractie in Meierijstad wil graag weten hoe de gemeente Meierijstad omgaat het haar uitkeringsgerechtige.  Raadslid Tonnie Wouters heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
15 februari 2021

"Sociaal plan" voor bewoners Hoogakkers

Foto: SP

Woningbouwvereniging Woonmeij heeft grote plannen voor het complex Hoogakkers in Schijndel. Een gedeelte van het complex, krijgt een nieuwe bestemming, door het huisvesten van bewoners met een zorgaanvraag. Een aantal woningen, gaat Woonmeij terugnemen, volgens het principe van "dringend eigen gebruik"  Dit betekent dat een aantal bewoners hun woning, binnen 18 maanden moeten verlaten. In een brief aan de bewoners. laat Woonmeij weten, dat ze er alles aan gaan doen, om de bewoners te informeren over het proces. En nodigt bewoners  voor een gesprek, om hun persoonlijke situatie te bepreken.

Heftige beslissing

Ruud Merks namens de SP:

Een heftige beslissing is het zeer zeker. En wellicht het voor sommige mensen ook veel emotie met zich meebrengt. En ja woningen voor mensen met een zorg vraag zijn zeker nodig. Wanneer de huidige bewoners vrijwillig willen verhuizen is dat natuurlijk prima. Ik ga ervan uit dat ze een aanbod van een andere huurwoning krijgen. Wanneer een huurder niet vrijwillig wil verhuizen, heeft Woonmeij een probleem. Ik ga ervan uit dat deze huurder in ieder geval niet op straat gezet gaat worden. Dat kan dus echt niet bij deze sociale bouwverening. En er voor deze huurder een passende oplossing komt. Ben heel benieuwd hoe de plannen verder gaan lopen.

De SP blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. En gaat er vanuit, dat Woonmeij, zich gedraagt als een echte sociale woningbouwvereniging, zoals ze zelf altijd zeggen te zijn.

Lees verder
11 februari 2021

SP: Armoedebeleid moet op de schop deel 2

Foto: SP

Soms zijn de wonderen de wereld niet uit, en krijg je al een antwoord op een vraag, die je nog niet eens officieel hebt gesteld. Tijdens de laatste raadsvergadering wilde raadslid Ruud Merks namens de SP, een motie indienen, Het Nibud concludeerde in een rapport dat de geldende maatregelen niet meer passen bij de huidige maatschappij, waardoor tienduizenden Nederlanders maandelijks tientallen euro’s tekort komen. En uiteindelijk in financiële problemen komen. Zij deden aanbevelingen voor verbeteringen. Met de motie wilde Ruud dat ook in Meierijstad het beleid 100% zou worden. We werden op onze wenken bediend, waardoor de motie overbodig werd.

Een duidelijk overzicht hoe het armoedebeleid in Meierijstad is geregeld.  Ruud Merks: Deze antwoorden zijn niet het sluitstuk, maar juist het begin voor een beter armoedebeleid

Waar heeft de burger recht op in Meierijstad?

Lees verder

Pagina's

U bent hier