h

Nieuws van de afdeling

26 april 2006

Gemeente zegt: pas sloop als 70% instemt!

Naar aanleiding van de sloopplannen van Woonbelang heeft de Socialistische Partij schriftelijke vragen aan de gemeente gesteld.
Wij vroegen onder andere: Is er reeds een sloopvergunning afgegeven en zo nee, bent u het met ons eens dat deze vergunning slechts dan pas verleend kan worden als er aangetoond is dat er voor de sloopplannen draagvlak is onder de meerderheid van de bewoners?

Lees verder
22 april 2006

Waar blijft ledenvergadering over tussentijdse huurverhogingen?

Tonnie Wouters heeft de directeur en Raad van Toezich van bouwvereniging Huis&Erf om opheldering gevraagd:
waar blijft de beloofde ledenvergadering over het huurbeleid van Huis&Erf?
'In het voorjaar organiseert de bouwvereniging een speciale ledenvergadering.' Deze toezegging van de voorzitter was voor Wouters reden om haar motie niet in stemming te brengen. Een motie waarin de leden afkeuring uitspreken over de tussentijdse huurverhogingen bij Huis&Erf. Als er een nieuwe huurder komt wordt de huur met bedragen tussen de €40 en €120 per maand verhoogd. Niet omdat Huis&Erf dit geld nodig heeft, maar omdat het mág.

Lees verder
18 april 2006

Huis&Erf gaat werken aan energiebespraing bestaande woningen

Een positieve reactie op de vraag aan Huis&Erf om mee te werken aan energiebesparing in de bestaande bouw. Op 11 mei is een convenant hiertoe ondertekend.
Dat is goed voor huurders, want de gasrekening wordt een steeds groter deel van de maandlast. En vaak zijn de goedkoopste huizen het slechts geisoleerd. Daardoor betalen mensen met het laagste inkomens die daar wonen, zich vaak suf aan gas.

Lees verder
14 april 2006

Raad zet urgent woningzoekenden in de kou

Met 16 stemmen tegen en 3 vóór heeft de raad 13 april besloten er niet aan te dringen dan Huis&Erf zich houdt aan eerder gemaakte afspraken. Van 7 partijen mogen er huisjes gesloopt worden terwijl urgent woningzoekenden met tijdelijke woonruimte geholpen zouden zijn. Zestien mensen hebben zich al bij Willem Leenders gemeld, 16 die urgent woningzoekend zijn. De raad laat hen willens en wetens in de kou staan. De raad neemt en voelt geen verantwoordelijkheid.
Mogen wij stellen dat het sociaal gehalte daalt, tegelijk met het afnemen van de invloed van de SP? Het lijkt er verdacht veel op dat dit nu al merkbaar is.

Lees verder
9 april 2006

Actie tegen leegstand 11 april op lokale TV

Op dinsdag 11 april besteed de lokale TV aandacht aan de actie tegen leegstand op de Lidwinahof. Leenders doet daar een oproep aan urgent woningzoekenden: bel 06 23 18 58 49 en meldt je aan om deze huisjes tijdelijk te bewonen.

Lees verder
3 april 2006

9 van de 30 huisjes staan leeg

De lijst woningzoekenden groeit bijna dagelijks. Ook bijna dagelijks groeit het aantal huisjes op de Lidwinahof dat leeg staat: Willem Leenders telde er dit weekeinde 9. Dat is al bijna 1/3 deel! Het lijkt er op dat Huis&Erf bewust aanstuurt op leegstand.

Lees verder

Pagina's

U bent hier