h

Nieuws uit 2017

19 september 2017

Initiatief krijgt geen steun, roept wel op tot actie.

Foto: SP

Het initiatiefvoorstel van de SP om vijf miljoen te investeren in sociale woningbouw kreeg  maar weinig steun van de overige fracties. Wat we er wel mee bereikt hebben is, dat de discussie over het bouwen van voldoende betaalbare woningen flink aangezwengeld is. Men is het er wel over eens, dat er een nijpend tekort is aan die huurhuizen, zoals het Brabants Dagblad kopte. Zoals verwacht werd door de coalitiepartijen vooral verwezen naar de woonvisie die in de maak is en naar de corporaties. Alleen de PvdA wil actie m.b.t. het bouwen van kleine wooneenheden. Zij spreken dan over Tiny Houses. Maar de wil er iets aan te doen is er.

Lees verder
11 september 2017

Verdwijnen de “groene longen” van Veghel na sloop viaduct?

Foto: SP

Als je Veghel binnen rijdt vanaf de brug over het kanaal zie je het mooie groen van de vele bomen en struiken daar. Ook als je vanuit het centrum Veghel uit gaat zie je weelderig groen. Je zou het “de groene longen van Veghel” kunnen noemen.

Lees verder
5 september 2017

Cliënten van Reinier van Arkel laten zich horen.

Foto: SP

Nee, ze laten zich hun Onderdac niet zonder slag of stoot afnemen. Onderdac is hun activiteitencentrum waar ze allen heel tevreden over zijn. En nog belangrijker, mede dankzij  de begeleiding van deze mensen met een psychiatrische aandoening, in hun Onderdac, kunnen ze zichzelf zijn.

Lees verder
28 augustus 2017

Voor wie een helpende hand kan gebruiken:

Foto: SP
  • Problemen met verhuurder, werkgever of uitkeringsinstantie?
  • Verdwaald in het woud van regels en procedures?
  • Van het kastje naar de muur gestuurd?
  • Hulp nodig om onrecht aan te pakken? Dan kunt u een beroep doen op de Hulpdienst van de SP. Onze medewerkers:
  • helpen u met informatie en advies,
  • vullen formulieren samen met u in
  • wijzen u zo nodig de weg naar mensen die u verder helpen

Deze service van de SP-Hulpdienst is gratis en voor iedereen. Dus aarzel
niet als u een helpende hand kunt gebruiken.

Lees verder
25 juli 2017

Snel woningen bouwen in Meierijstad

Begin juni schreven we al: In gelul kun je niet wonen. Dit naar aanleiding van een vergadering over een nieuwe woonvisie voor Meierijstad.  Geen debat dat er snel woningen gebouwd moeten worden in Meierijstad. Geen voorstellen voor nieuwe bouwplannen. Nee, er was informatieverstrekking hoe het proces moet verlopen om in september 2018 een woonvisie te kunnen presenteren. Voor de SP-fractie en SP-raadslid Kees van Limpt, reden om dan zelf het bouwen van woningen op de raadsagenda van september te zetten via een initiatiefvoorstel. Er is in heel Meierijstad een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Niet wachten op de woonvisie, kortom creatief zoeken naar mogelijkheden. En die zijn er!!!!!!!!!!!!!!

Lees verder
18 juli 2017

KOERSWIJZIGING WSD

Door de landelijke bezuinigingen op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is er geen instroom van nieuwe mensen meer mogelijk. Ook niet bij de WSD en de IBN. En is de gemeente verantwoordelijk dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt toch aan een baan geholpen worden. Of aan zinnige dagbesteding mee kunnen doen. Voor vele mensen een uitkomst, maar niet voor iedereen. Er zijn mensen die onder de 30% loonwaarde presteren (een minimum eis voor werk) die dagbesteding NIET als volwaardig ervaren. Zij willen werken voor hun salaris.

Lees verder

Pagina's

U bent hier