h

Nieuws uit 2018

4 juni 2018

Bezoek inburgeraars ROC aan de gemeente

Zeventien mensen die op het ROC bezig zijn met hun inburgeringscursus waren te gast in het gemeentehuis van Veghel. Waar ze informatie kregen over hoe het gemeentelijk bestuur in elkaar steekt en daarover vragen konden stellen. Vanuit de SP was Kees van Limpt (foto) hierbij als raadslid aanwezig.

Lees verder
1 juni 2018

SP vraagt aandacht voor zwemlessen aan kinderen met een beperking

Foto: aqua health / aqua health

SP fractievoorzitter Ruud Merks heeft tijdens de raadsvergadering aandacht gevraagd voor zwemlessen aan kinderen met een beperking. Stichting Buitengewoon Bijzonder geeft al ruim 15 jaar, met ondersteuning van de Gemeente Schijndel, zwemlessen aan kinderen met een bijzondere eigenschap. Deze doelgroep, kinderen met autisme, ADHD,DCD, Down Syndroom , moeilijk lerende kinderen en bijvoorbeeld kinderen die in een rolstoel zitten, kunnen vaak niet mee in het reguliere zwemonderwijs  en zijn daarom aangewezen op "speciaal" zwemonderwijs. Ondanks is gebleken dat het voor Stichting Buitengewoon Bijzonder, economisch niet meer verantwoord is om deze zwemlessen kwalitatief in de huidige vorm en hoedanigheid te blijven verzorgen.  Alle inkomsten gaan nu op in de huur van het bad en verzekeringen, terwijl de drie zwemonderwijzers nu al 1,5 jaar voor niets les geven.

Lees verder
17 mei 2018

Huurverhoging Area asociaal

In vergaderkamers zegt verhuurder Area dat er meer en vooral betaalbare huurwoningen gebouwd moeten worden. Prima. Maar de aangekondigde huurverhoging per 1 juli zorgt ervoor dat hun bestaande betaalbare huurwoningen in huur meer gaan stijgen dan de inflatie. Voor de SP reden om onderstaand folder uit te delen en huurders oproept om in actie te komen.

Lees verder
6 mei 2018

Felicitatie aan bewoners Bloemenwijk

De Bloemenwijk in Schijndel krijgt een nieuw wijkgebouw. Het geduld van de werkgroepleden en bewoners is lang op de proef gesteld. De definitieve besluitvorming liet lang op zich wachten. Nu is er dan eindelijk duidelijkheid. Voor de SP reden om onderstaande folder uit te delen;

Lees verder
28 april 2018

Minder loon dan het minimum? Dacht het niet

Lees verder
27 april 2018

Meerderheid raad steunt SP-motie

Een grote meerderheid van de gemeenteraad in Meierijstad is het met de SP-fractie eens. Meierijstad kiest ervoor een beschaafde gemeente te zijn, waar het minimumloon voor iedereen geldt, ook voor mensen met een arbeidsbeperking.

We laten het kabinet weten dat de plannen om het mogelijk te maken dat mensen met een beperking onder het minimumloon mogen werken van tafel moet. De VVD en het CDA steunde de motie niet. De VVD vindt het juist goed dat er belemmeringen bij werkgevers weg genomen worden. Mensen met een arbeidsbeperking hebben al enorme belemmeringen te nemen, dan ook nog gedwongen worden om onder het minimumloon te gaan werken, zonder pensioenopbouw is voor de VVD van ondergeschikt belang dus. Voor het CDA komt de motie te vroeg. Een gelegenheidsargument, aldus raadslid Wouters; “De plannen zijn nog niet definitief, voorkomen is beter dan genezen”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier