h

Nieuws uit 2018

23 augustus 2018

Tijd voor Rechtvaardigheid

15 september is het 10 jaar geleden dat de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet ging. Het bleek het begin van een gigantische crisis. U weet vast nog hoe het verliep. De bankiers hadden gegokt, de samenleving verloren. 10 jaar later is ons land er niet rechtvaardiger op geworden.

Want is het rechtvaardig dat multinationals miljarden cadeau krijgen, terwijl agenten en leraren moeten vechten voor een beetje waardering? Is het rechtvaardig dat het eigen risico blijft stijgen, terwijl zorgverzekeraars miljarden reserves hebben? En is het rechtvaardig dat de grootste bedrijven ons land vervuilen en u de rekening daarvoor moet betalen?

Lees verder
10 juli 2018

Subsidie voor zwemlessen Stichting Buitengewoon Bijzonder

Foto: aqua health / aqua health

Fractievoorzitter Ruud Merks reageert verheugd op het persbericht van de gemeente Meierijstad.  Menig keer vroeg hij al aandacht voor zwemlessen aan kinderen met een beperking.  Het lijkt nu zijn vruchten te gaan afwerpen. De gemeente stelt (een nog onbekend) subsidiebedrag beschikbaar Stichting Buitengewoon Bijzonder. Met deze financiële ondersteuning kan, volgens de gemeente, Aqua Health (onderdeel van de stichting) haar zwemlessen voor kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben, het volgende zwemseizoen voortzetten.  Ruud Merks: "Natuurlijk is dit positief nieuws, geweldig voor de kinderen. Ik ben heel benieuwd naar de reactie van de stichting, of ze met dit bedrag ook daadwerkelijk hun zwemlessen het komende seizoen kunnen voortzetten"
Aqua Health biedt zwemlessen aan voor kinderen met bijvoorbeeld autisme of ADHD. De zwemschool heeft niet meer genoeg financiële middelen om de zwemlessen voort te zetten in het nieuwe zwemseizoen. Daardoor dreigden de zestig zwemleerlingen, die niet meekunnen in het reguliere zwemonderwijs, buiten de boot te vallen.

Zie ook: https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2018/06/sp-vraag-aandacht-voor-kinderen...

Lees verder
10 juli 2018

Inconsequent beleid.

Wel een gokhal en een seksinrichting, maar geen coffeeshop. Dat is de uitkomst van drie voorstellen, die door de gemeenteraad werden aangenomen. In de raad waren het hamerstukken, maar tijdens de commissievergadering stelde woordvoerder Ruud Merks vast, dat het beleid wel tegenstrijdig is. In het voorstel over de speelautomatenverordening wordt toegestaan, dat er voor vijf jaar in Meierijstad een gokhal geëxploiteerd mag worden. In de verordening, waarin de wijziging van de APV wordt vastgesteld wordt ruimte geboden voor de vergunning van een seksinrichting. Ook voor vijf jaar. Maar in het integraal veiligheidsbeleid, dat ook vastgesteld moest worden, werd aangegeven, dat een coffeeshop in Meierijstad niet toegestaan wordt.   Terwijl in de verkiezingstijd diverse partijen zich toch hadden uitgesproken voor de mogelijkheid die binnen te halen. En het ook past in het neoliberaal beleid van “handel is handel en alles naar de markt”. En het wettelijk ook niet verboden is. Ook wordt met legalisering voorkomen dat de georganiseerde misdaad enorm veel geld verdient met de productie en handel in softdrugs. Legalisering van softdrugs leidt ook tot een forse besparing voor politie en justitie en tot extra inkomsten door belastingheffing. Maar hier is de overgrote meerderheid dus roomser dan de paus. En moeten liefhebbers van een jointje hun heil zoeken in Uden of een stad in de omgeving. Hoe inconsequent kun en wil je zijn?

Lees verder
10 juli 2018

SP raadslid van Limpt: "ik woon scheef"

Foto: SP

Woordvoerder Kees van Limpt deed tijdens zijn stemverklaring over de woonvisie een opmerkelijke bekentenis, dat hij ook een scheefwoner is. Omdat zijn woonlasten in verhouding tot het inkomen laag zijn. Hij vroeg daarmee aandacht voor het feit, dat bij huurders steeds gesproken wordt over scheefwonen als mensen met een wat hoger inkomen in een sociale huurwoning blijven zitten. Ook al wordt de huur dan flink opgeschroefd. Als mensen met een eigen huis veel te goedkoop wonen en ze vaak ook nog forse belastingteruggave hebben door de hypotheekrente-aftrek hoor je daar niemand over. Terwijl dat toch ook gemeenschapsgeld is. Maar met die heilige koe wordt uiterst omzichtig omgegaan. Terwijl de huurdersheffing, die corporaties klauwen vol geld kost – schijnbaar moeiteloos wordt opgelegd.

Lees verder
10 juli 2018

Gemeenteraad wil onderzoek naar realisatie kleinere wooneenheden

Al eerder diende onze SP-fractie voorstellen in voor de realisatie van kleinere wooneenheden. Toen kreeg ze nog geen steun van uit de gemeenteraad en werd alles opgeschoven naar de behandeling van de woonvisie. Afgelopen donderdag 5 juli was deze woonvisie in de gemeenteraad aan de orde, en kregen onze raadsleden wel de steun. Samen met HvS, lijst Blanco, CDA, D'66 en de Pvda, diende de SP een motie in, waarin het college van B. en W. werd opgeroepen om in samenspraak met de corporaties te onderzoeken:

  • welke behoefte er is aan kleinere wooneenheden in de gemeente Meierijstad,
  • welke locaties er in de gemeente Meierijstad (al dan niet tijdelijk) er specifiek geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor deze wooneenheden,
  • wat de mogelijkheden zijn om voor de bouw van deze woningen grond in erfpacht te geven in plaats van te verkopen,
  •  of scheef-wonen (verder) kan worden belemmerd.
Lees verder
21 juni 2018

Declareren op kosten van de gemeenschap...

Column van Ruud Merks (SP fractievoorzitter)

Zoals elke morgen sla ik tijdens mijn ontbijtje, als eerste mijn krantje open, op de regiokatern "De Meierij", van het Brabants Dagblad.  Een paginagroot artikel met als kop "'Rompertje of Teamdag" wekt meteen mijn interesse. Het gaat immers over het declaratiegedrag van wethouders en raadsleden. Nog wat slaperig vraag me af: lees ik dat wel goed?   Ik wrijf drie keer door mijn ogen en knijp even in mijn arm. Ben ik verzand in een droom of ben ik klaarwakker?  Nee, ik ben klaarwakker. Mijn haren  (die normaal al omhoog staan) gaan nog  steiler omhoog staan. Een partij (Gemeentebelangen) declareert oa. een bedrag van 76.65 voor partijbarbeque (incl. een chinees gemarineerde karbonade). En ze schromen  zich er ook niet voor,  om een paar fotolijstjes (27 euro) te kopen, voor het opvrolijken van hun fractiekamer. Team Meierijstad ging voor een teambuilding "feestje" op kosten van de gemeenschap naar een escaperoom. Waar ze wonderwel met zijn allen goed zijn uitgekomen, maar dit terzijde. En dan lees ik iets over het CDA, die een rompertje (met CDA logo) zijn gaan kopen voor een fractiegenoot. Nog wat dromerig op dit vroege tijdstip, dwalen mijn gedachte van het artikel.... hoe zou zo iets gaan? : .... Negen fractieleden spelen met de gedachte in een fractievergadering om iets leuks voor een partijgenoot te doen. Ze komen uit op een  rompertje van 17.95 (afgerond 18 euro) Mooi, wat lief...  Elk raadslid doet 2 euro in de pot, en klaar is kees, zou je denken. Twee euro is toch niet teveel gevraagd, voor een raadslid dat elke maand ruim 1000,- netto op zijn/haar rekening krijgt gestort......Maar lees ik dat goed?  Ik wrijf nogmaals door mijn ogen en knijp me nogmaals in mijn arm. AU! dat deed nog zeer ook. Ik ben klaar wakker als ik zie dat ze het luttule bedrag van 18 euro, niet uit eigen hebben betaald, maar op kosten van de gemeenschap.  Je gelooft het niet, maar het is echt waar.

Ach, de conclusies die iedereen zal trekken laat ik aan een ieder over. Misschien mag het allemaal, wellicht door de interpretaties van de geldende regels. (daar zullen nog woorden over gaan vallen).  Maar er is nog altijd zoiets als moreel besef....  In mijn ogen is het "not done"...     Ik zou mijn collega-raadsleden, die dergelijke declaraties indienen, willen adviseren:  Om de komende vier jaar ergens onder een grote steen gaan zitten en je diep schamen, en je vooral heel koest gaan houden als het gaat om burgerparticipatie, meedoen, en het vertrouwen gaan winnen van de bevolking.

Ps......En als je in de toekomst toch van plan bent om een rompertje te kopen..... er zijn altijd mooiere in de handel.......en die kosten maar 5 euro (incl. verzendkosten) https://shop.sp.nl/shop/particulier/kleding/rompertje

Foto: SP
. Lees verder

Pagina's

U bent hier