h

Nieuws uit 2018

22 januari 2018

Raadsbrede steun voor SP Motie

Mensen die door financiele schulden in de problemen komen, kunnen vaak gebruik maken van de schuldsanering. Zij krijgen een bewindvoerder toegewezen en krijgen een aantal jaren per week alleen leefgeld. De bewindvoerder zorgt voor alle overige betalingen die moeten worden gedaan. En daar gaat het te vaak mis. Niet alle bewindvoerders functioneren naar behoren. Twee voorbeelden; oude schoolfoto's, kosten 15 gulden zijn opgelopen naar 300 euro wegens boets van niet betalen. Een huurder krijgt bericht van huis uitzetting, wegens huurachterstand.

Lees verder
19 januari 2018

Wethouder laat Boschweg in de kou staan

"Bloemenwijk Schijndel baalt van onderzoek naar Kajuit." Het hele traject dat wij hebben afgelegd wordt in de prullenbak gegooid". "Ik voel me bedrogen en belogen door Meierijstad".  Zo begon SP fractievoorzitter Ruud Merks zijn betoog over de gang van zaken rondom het wijkgebouw op de Boschweg. Het waren enkele citaten van bewoners, die hiermee hun visie gaven over de plannen van het college. Merks kon zich dat wel voorstellen. 

Lees verder
9 januari 2018

College lapt verkiezingsbeloftes aan hun laars

We nemen u mee naar november 2016. Een aantal dagen voor de verkiezingen. Buurtbewoners van de "Bloemenwijk Boschweg" zagen hun kans schoon om alle lijsttrekkers in beweging te krijgen voor een nieuw wijkgebouw Boschweg.  Al jarenlang, sinds het sluiten van de basisschool Vossenberg, is het stil rondom de verdere ontwikkeling op deze locatie. Dit tot grote ergernis van de buurtbewoners.  Op een groot manifest tekende ALLE lijsttrekkers voor een nieuw wijkgebouw op deze locatie.  Het werd stil, heel stil. Ook na herhaaldelijke vragen van oa. de SP fractie wanneer er nu eindelijk voortuitgang en voorstellen komen, hield het college de "boot af"  Het ging zelfs zover, dat het college geen geld heeft gereserveerd in de begroting voor een nieuw wijkgebouw.  Nu een jaar verder, komt het college met het voorstel om oa een scenario, om de Kajuit te verbouwen en het Gasthuis te houden.....   Dit is in onze ogen overbodig, als je gewoon je beloftes nakomt. Maar de verkiezingen zijn voorbij, gedane beloftes overboord gegooid.... en het vertrouwen in de politiek heeft weer een deuk opgelopen. De SP is van mening dat alleen het scenario, een nieuw wijkgebouw, moet worden uitgewerkt.

Lees verder
4 januari 2018

Stop pestkorting arbeidsgehandicapten

Terwijl volgens Rutte “iedereen erop vooruit gaat”, worden jonggehandicapten met een Wajong-uitkering per 1 januari 2018 vijf procent gekort. Deze mensen kunnen er niets aan doen dat ze een arbeidsbeperking hebben. Daarom moet deze pestkorting per direct van tafel. Steun deze actie!!  https://doemee.sp.nl/pestkorting

Lees verder
3 januari 2018

Stemmen voor het partijbestuur

De leden van SP Meierijstad hebben vanavond hun stem uitgebracht, voor het landelijk partijbestuur.  Er zijn veertien kandidaten waaruit men kon kiezen. De elf kandidaten met de meeste stemmen komen in het algemeen partijbestuur. Daarnaast konden de leden een stem uitbrengen op de partijvoorzitter en de algemeen partijsecretaris. Deze laatste twee, worden gekozen op functie. Alle SP-afdelingen hebben de komende tijd, algemene ledenvergaderingen, waarin SP leden de mogelijkheid hebben om hun stem uit te brengen.  De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens het landelijk congres op 20 januari a.s..

Foto: SP
Foto: SP
Lees verder
2 januari 2018

Algemene ledenvergadering

Aanstaande woensdag 3 januari 2018 houdt de afdeling Meierijstad een algemene ledenvergadering (alleen voor leden).  Hier hebben alle leden via de bijlage van de Tribune, de SPecial, al eerder een uitnodiging voor gehad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier