h

Nieuws uit 2018

12 november 2018

Cadeautje voor duurzaamheid i.p.v. meer groen.

Foto: SP

Tijdens de laatste raadsvergadering kwam D66 met een motie, waarin werd voorgesteld om alle nieuwe bewoners een boom of – als je op een appartement komt wonen – een plant te geven. Om mensen daarmee bewust te maken van het belang van groen in hun omgeving. En daarmee ook hun visie op duurzaamheid te versterken. Het college reageerde positief en op Gemeentebelang Meierijstad en de SP na, stemden alle partijen ermee in. In de optiek van de SP, een duidelijk voorbeeld van marktwerking, waarin ook steeds wordt geprobeerd mensen met “kans op” en cadeautjes te verleiden tot deelname of medewerking aan iets.

Alsof het dan pas leidt tot bewustwording of aanpassing van je gedrag op een bepaald terrein.

Lees verder
1 november 2018

Wat was er eerder, de kip of het ei?

Foto: SP

Er zijn mensen die worstelen met deze vraag: Wat was er eerder, de kip of het ei.  Dezelfde vraag kun je stellen over de toeristische-recreatieve visie. Wat was er eerder, deze visie of de begroting? Tonnie Wouters: "Daar lig ik overigens niet wakker van, want het is een doordacht goed stuk. Maar het is wel opvallend dat in de begroting al flinke bedragen zijn opgenomen om de visie die nog vastgesteld moet worden door de raad, op onderdelen al te gaan uitvoeren. Onder andere; Doorontwikkeling gebiedsvisie toeristische as Kienenhoef-Vlagheidee, twee jaar op rij 100.000 euro, aankopen diverse gronden, aankoop Duits Lijntje, recreatieve doorsteek Bolckpad, samen goed voor 1.315.000 euro. Voor de goede orde zou de visie vóór de begroting behandeld moeten worden."

Lees verder
30 oktober 2018

Gezondheidsrisico's voor mensen

Foto: SP

Overlast van agrarische bedrijven, maar ook zware industrie bijvoorbeeld kunnen het bouwen van nieuwe woningen in de weg zitten. Dat kan bijvoorbeeld geur overlast, teveel verkeersbewegingen en meer zijn. Ook gezondheidsrisico's voor mensen kunnen bepalen dat er geen woningen gebouwd mogen worden nabij deze bedrijven.

Lees verder
29 oktober 2018

Nieuwe vervoerder Regiotaxi

Munchof heeft de aanbesteding voor Regiotaxi Noordoost-Brabant gewonnnen. De opdracht loopt in ieder geval tot en met 2021. Ook Meierijstad gaat gebruik maken van het regiotaxivervoer. Al eerder drong de SP-fractie erop aan dat er meer samengewerkt moet worden met lokale vervoerders. dat gebeurt nu.Lees verder
28 oktober 2018

SANDRA BECKERMAN SPREEKT OVER KLIMAATRECHTVAARDIGHEID

Foto: SP / sp.nl

Op maandagavond 29 oktober komt SP-Tweede Kamerlid Dr. Sandra Beckerman spreken over klimaatrechtvaardigheid.

Een groot aantal partijen heeft het klimaatakkoord ondertekend. In 2030 moet de hoeveelheid broeikasgassen (CO2) met 49% zijn verminderd om al te sterke opwarming van de aarde tegen te gaan. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen in twaalf jaar tijd?  Moeten de burgers alles zelf regelen of neemt de overheid het voortouw?  En hoe worden de multinationals in de huidige politieke verhoudingen verplicht om hun uitstoot te reduceren? Wie  gaan daar aan verdienen en wie gaat de rekening betalen?
Sandra licht toe hoe we op een rechtvaardige manier de klimaatdoelen kunnen behalen.

Lees verder
25 oktober 2018

SP Meierijstad verspreidt 15000 kranten 'Tijd voor Rechtvaardigheid'

 

Foto: SP
In de komende weken gaan tientallen SP-vrijwilligers op pad om 15.000
SP-kranten 'Tijd voor Rechtvaardigheid' te verspreiden in verschillende
wijken in Meierijstad en Sint Michielsgestel. In de krant roept Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, mensen op om op te staan zich aan te sluiten bij haar beweging voor nieuwe rechtvaardigheid Nederland.
Lees verder

Pagina's

U bent hier