h

Nieuws uit 2018

15 september 2018

Oproep tot breed front voor rechtvaardigheid

Foto: gtubbing

Vandaag was de SP Meierijstad vertegenwoordigd bij de manifestatie Tijd voor Rechtvaardigheid in Rotterdam op de Wilhelminakade bij Hotel New York. SP-leider Lilian Marijnissen riep tijdens haar toespraak op tot een breed front voor rechtvaardigheid: ‘Ik richt me vandaag tot u. Tot al die mensen die hard werken en er het beste van willen maken. Tot al die mensen die elke dag voelen dat ons land zo ontzettend veel beter kan. Het is tijd om onrechtvaardigheid niet langer voor lief te nemen.  Het is tijd om woede om te zetten in de moed om er iets aan te doen. Het is tijd om samen op te staan. Want als we samen opstaan, dán kunnen we winnen.

Lees verder
9 september 2018

Vernietigend rapport van de rekenkamercommissie over het Sociaal Domein in Meierijstad:

Operatie geslaagd, patiënt overleden  Gemeentebestuur zit erbij en kijkt ernaar. Met twee fulltime wethouders!! erop en 35 raadsleden is de toegang Sociaal Domein een PUINHOOP. In de evaluatie Regionale samenwerking en specialistische hulp Wmo (zie bijlage) wordt gesproken dat de transitie is gelukt, de transformatie komt nog onvoldoende op gang.

Lees verder
8 september 2018

Reclamekaravaan Agrifood Capital

In gesprek met Agrifood Capital. (AFC) Zo stond het punt op de agenda van de beeldvormende avond op 6 september. Maar het werd geen gesprek. Eerst mocht de heer Voets (Voets specialiteiten) uit de doeken doen, hoe hij met behulp van AFC producenten had gestrikt die zijn specialiteiten vervaardigen. Vervolgens was het woord aan wethouder Goijaarts, die benadrukte hoe belangrijk de regionale samenwerking wel niet was. Alsof er die zonder AFC niet zou zijn, maar dat terzijde. Regiomanager Peerenboom kreeg daarna het woord om toe te lichten waar Agrifood Capital voor staat. En een stukje historie te schetsen. Ook de rol van de raad werd genoemd. Vervolgens was er tijd voor vragen. Die wel beantwoord werden, maar zonder ruimte voor reactie of interruptie. Dus hoezo gesprek? De SP-woordvoerder merkte dan ook op, dat het voelde als de hypocriete en misleidende reclame van de Rabobank, die pretendeert de wereld te verbeteren.

Lees verder
7 september 2018

Raad van State vernietigt besluit plan Rembrandtlaan!

Foto: veghel in beeld / veghel in beeld

Het plan Rembrandtlaan dient door de gemeente Meierijstad vernietigd te worden. Deze uitspraak heeft de Raad van State gedaan na beroep van een aantal bewoners van de Rembrandtlaan.

Een prachtig succes! Gefeliciteerd bewoners!

De betrokken bewoners, die in beroep zijn gegaan, spreken van gepruts en onbehoorlijk bestuur. En dat is inderdaad zo. Er is niet naar de bewoners geluisterd. De deal met projectontwikkelaar Heijmans komt op de eerste plaats, daarna het vrachtverkeer en tot slotte pas de bewoners. Dit leidde tot een plan waar minachting voor de burgers uit spreekt.

Het verkeersonderzoek, dat aan het plan te grondslag lag, geeft volgens de Raad van State een verkeerd beeld. Dit is in het verleden al door bewoners en SP (in de Raad en Commissie) naar voren gebracht, maar door de wethouder toendertijd arrogant terzijde geschoven.

Daarnaast is ook de klacht over toename van geluidshinder en verslechtering van de luchtkwaliteit door de Raad van State gegrond verklaard.

Lees verder
7 september 2018

Initiatiefvoorstel: gehandicaptenparkeerkaart/plaats

Foto: SP

In de komende raadsvergadering van 20 september komt de SP Meierijstad – samen met Hart voor Schijndel –  met een initiatiefvoorstel over vergoeding van legeskosten. Bij aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en/of -plaats. Want als je de pech hebt om minder mobiel te worden en je aangewezen bent op een invalidenparkeer-plaats dan kan die aanvraag aardig in de papieren lopen. Medisch advies, aanleg van een parkeerplaats of wijzigen van de kentekenplaat. Mensen met lage inkomens kunnen met name de legeskosten niet gecompenseerd krijgen. Ook mogen ze niet kwijtgescholden worden – zoals wij eerder in een motie hadden voorgesteld –  omdat leges kostendekkend moeten zijn.

Lees verder
7 september 2018

Overwinning: regering schrapt plan werken onder minimumloon

Een grote meerderheid (muv CDA/VVD) van de gemeenteraad in Meierijstad was het afgelopen april met de SP-fractie eens. : Meierijstad  hoort  een beschaafde gemeente te zijn, waar het minimumloon voor iedereen geldt, ook voor mensen met een arbeidsbeperking.  De gemeenteraad heeft destijds het kabinet laten weten dat de plannen om het mogelijk te maken dat mensen met een beperking onder het minimumloon mogen werken van tafel moet.  Door de grote maatschappelijke druk in heel het land, is de regering om.  Het plan om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te betalen is van tafel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier