h

Nieuws uit 2020

9 juni 2020

Senaat steunt SP opnieuw: stop de huurverhoging!

 

SP-senator Tiny Kox is blij dat wederom een meerderheid van de
Eerste Kamer steun geeft aan zijn dringende oproep aan de regering om in deze crisistijd een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor ruim 3 miljoen Nederlandse huurders.

Foto: SP
Kox: ‘Ik mag toch hopen dat na deze
tweede uitspraak op rij van de Senaat, minister Ollongren eindelijk snapt dat zij zal moeten buigen voor de wil van het parlement. Temeer omdat de Kamer vandaag, via mijn motie, ook expliciet uitspreekt dat "het in het goede verkeer tussen regering en parlement betaamt dat de
regering in beginsel een motie van de Kamer uitvoert". Een minister die dat weigert, plaatst zich tegenover de volksvertegenwoordiging - en vraagt om politieke problemen.’
Lees verder
29 mei 2020

Is het nu duidelijk meneer Baudet?

Dat vroeg de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, gisteren aan Thierry Baudet. Hij vroeg aan Lilialn Marijnissen wat ze nu eigenlijk precies bedoelde met het begrip neoliberalisme?

Lees verder
13 mei 2020

Wel samenwerken, maar niet zo !

Foto: SP

Het mag wat kosten, de samenwerking in de regio Noord Oost Brabant. Maar liefst 1.3 miljoen euro voor de komende vier jaar. Want op de SP en Lijst Blanco na, stemden alle fracties in met het verlengen van die samenwerking voor de komende vier jaar. Terwijl we als raad over meer dan de helft van het beschikbare geld geen zeggenschap hebben. Mogen we alleen “kennis van nemen”. En de beoogde doelen vooral bestaan uit: opstellen, accenten leggen, ontwikkelen, stimuleren, zorgen voor, participeren, lobbyen, stimuleren, verkennen en helpen. Weinig concreets dus, maar reclametaal.

Lees verder
12 mei 2020

Dat verdient iets Lekkers....

Foto: SP

Vandaag, dinsdag 12 mei, is het de “Dag van de verpleging”.

Daarom trakteren wij onze zorgmedewerkers onder het motto: “de zorg verdient meer dan alleen applaus” en ze daarmee een hart onder de riem steken. Want zeker in deze tijd van coronacrisis wordt er veel gevraagd van zorgverleners. Er worden lange dagen gemaakt, soms met gevaar voor eigen gezondheid. Een kleine blijk van waardering voor deze “helden” lijkt ons dan ook zeker op zijn plaats. Bij diverse instellingen in Meierijstad, bezorgen we vandaag iets lekkers, voor bij de koffie/thee. Onze steun en aandacht hebben ze zeker verdiend.

E e t    s m a k e l i j k

Lees verder
11 mei 2020

en dan denk ik aan Brabant ....

Foto: SP

Het bestuursakkoord, zoals dat vorige week door VVD, FvD, CDA en
LokaalBabant gepresenteerd, is formeel een akkoord op hoofdlijnen. En natuurlijk klinkt er veel enthousiasme in door over de kansen die men ziet en hoeveel zin de nieuwe gedeputeerden hebben om aan de slag te gaan. Maar de goede verstaander ziet er ook punten in die wel eens een donkere schaduw kunnen trekken over onze provincie. De SP maakt zich in ieder geval grote zorgen.

Lees verder
11 mei 2020

Onze zorg verdient meer dan alleen applaus

Foto: SP

Zorgverleners verdienen onze grootste waardering voor de inzet die ze leveren om het coronavirus te bestrijden. Thuiszorgmedewerkers, huisartsen, ambulance- en ziekenhuispersoneel, medewerkers in het verpleeghuis, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ: we vragen op dit moment het uiterste van ze. Soms met gevaar voor hun eigen gezondheid. Deze coronacrisis laat ons weer zien hoe belangrijk goede zorg is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier