h

Nieuws uit 2020

19 maart 2020

De Coronacrisis

'Alle zorgverleners verdienen onze grote waardering voor de
enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het
coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de
GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners
verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,' zegt
SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Lees verder
8 maart 2020

Tijdelijke oplossing Shared Space Wijbosch

Op de doorgaande weg door Wijbosch is gekozen voor Shared Space. Nabij de school is de straat ingericht als een soort plein. Een groot plein zonder verkeersborden, stoplichten, stoepranden.

Lees verder
8 maart 2020

Woonplicht

Met een motie gaat de SP vragen om in Meierijstad een woonplicht in te voeren. Daarmee  willen we voorkomen, dat met name de nog betaalbare woningen voor starters opgekocht of gehuurd worden door particuliere beleggers of uitzendbureaus.

Lees verder
17 februari 2020

SP wil uitstel, voor het continueren van de regionale samenwerking in Noordoost Brabant:

Wat kun je doen met 1,3 miljoen? En wat is er voor gedaan? Dat zijn de vragen die wij als SP stellen. Over het bedrag dat over de afgelopen vier jaar beschikbaar was en voor de komende vier jaar weer gevraagd wordt. Voor de regionale samenwerking in onze regio (Noordoost- Brabant) waar Meierijstad, samenwerkt met 16 andere gemeentes en twee waterschappen. Binnenkort willen de gemeentes hun regionale samenwerking dus voor de komende vier jaar verlengen. Klinkt leuk, maar SP Meierijstad wil een pas op de plaats maken en vraagt uitstel.

Lees verder
12 februari 2020

Wat een prestatie ! Of niet ?

Foto: SP

Ze zijn ondertekend, de prestatieafspraken die de woningbouwcorporaties gemaakt hebben met de gemeente. Zo hebben we kunnen lezen in de krant/persbericht. Een jaarlijks terugkerend ritueel. In een statement van Area en Woonmeij wordt gezegd, dat ze overwogen hebben ze niet te ondertekenen. “Omdat er de afgelopen jaren te veel gepland en gesproken wordt en te weinig productie wordt gerealiseerd”, zo lezen we.  Een zin die wij als SP ten volle kunnen onderschrijven. Omdat we al jaren strijden voor meer sociale huurwoningen. Dat ze toch getekend hebben komt door “het huidige college welke zich richt op het beter op gang krijgen van locaties ten behoeve van de bouwproductie van sociale huurwoningen” schrijven ze dan. Benieuwd dus wat het gaat opleveren en op welke termijn. En dan komt de domper......

Lees verder
7 februari 2020

Meierijstad steunt voorstel SP en wil af van de verhuurdersheffing

Foto: SP

De gemeenteraad van Meierijstad heeft gisteravond haar steun uitgesproken voor de woningbouwcorporaties die de verhuurdersheffing van tafel willen.

Het was even de vraag of SP raadslid  Tonnie Wouters de motie over de verhuurders-heffing nog wel mocht inbrengen. Aan het eind van de raadsvergadering van 6 februari. Want het was inmiddels elf uur geweest. Gelukkig toch akkoord. Dus kon zij en een gloedvol betoog aangeven, waarom de ooit ingevoerde verhuurdersheffing – die de woningbouwcorporaties veel geld kost - een slecht idee is. En er landelijk op aangedrongen moet gaan worden die van tafel te krijgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier