h

Nieuws uit 2020

7 juli 2020

Hoezo doorgaan?

Foto: Actiegroep LijnRecht tegen Zon- en Windpark

Actiegroep Lijnrecht tegen Zon- en windpark heeft deze week, met klem erop aangedrongen dat de gemeente Meierijstad veel breder naar de aanleg van deze zonnepanelen in het huidige plan gaat kijken. In hun persbericht geven ze aan dat de gemeente het advies van de provincie voor tijdelijk uitstel, met twee handen zou moeten aangrijpen.

Lees verder
3 juli 2020

Sociale woningbouw komt maar niet van de grond.

Foto: SP

Het stond is alle verkiezingsprogramma’s, er is al heel veel over gesproken, diverse moties en amendementen zijn erover ingediend, maar het wil maar niet lukken. Voldoende sociale woningbouw realiseren in Meierijstad. Ondanks mooie woorden in de woonvisie, waarover eerst wel een jaar gepraat moest worden. Ondanks  de gemaakte prestatieafspraken met de corporaties. Ondanks ambities en afspraken. Zoals bij projecten vanaf vier woningen moet een kwart sociale koop of huur zijn.

Lees verder
1 juli 2020

"de hartelijke groeten terug"

Vandaag, 1 juli, zijn de huren verhoogd. Tienduizenden huurders én de Eerste Kamer wilden dat voorkomen, maar verantwoordelijk minister Ollongren weigert nog steeds te luisteren. Sterker nog: toen afgelopen vrijdag honderden huurders op haar wachtten om in gesprek te gaan, vertikte ze dat. Ze gaf hen "de hartelijke groeten" door en maakte zich snel uit de voeten.

Als je land bestuurt, zou je de mensen die met je regels te maken hebben serieus moeten nemen. Minister Ollongren verhoogt wel de huren, maar weigert huurders te woord te staan! Dat is een dikke middelvinger naar alle huurders en naar de democratie. Vandaag gaven huurders haar dan ook geen hartelijke groeten terug, maar haar eigen middelvinger.

Gouden middelvinger voor Minister Ollongren

Lees verder
24 juni 2020

Wanneer stopt het?

Wanneer stopt het?  Dat was gistermiddag, de kernvraag, tijdens het gesprek dat een SP-delegatie (raadsleden Wouters en Merks) had, met de directeuren Wonders en Van Vucht (resp. Woonmeij en Area.)  Wanneer stoppen de jaarlijkse huurverhogingen? Waarom ieder jaar de woonlasten van huurders omhoog jagen, terwijl het NIBUD, vorig jaar al aangaf dat 25% van alle huurders (800.000! huishoudens) al klem zitten. En het ligt al in de lijn der verwachting van het, dat als gevolg van de "coronacrisis", dit drastisch gaat stijgen. Wanneer is de bovengrens bereikt, voor een sociale huurwoning? Op dit moment is dat € 737,14. per maand!! Is dit nog sociaal te noemen?

Foto: SP
   Zes broden, geeft het bedrag weer, van de gemiddelde huurstijging per maand!!. Dit hebben huishoudens dus maandelijks minder te besteden
Lees verder
15 juni 2020

Een niet bestaand probleem oplossen voor bijna een miljoen euro? Nee toch

Foto: SP

De gemeente Meierijstad wil twee nieuwe zwembaden bouwen. Eén in Sint-Oedenrode en één in Veghel. Op vrijwel dezelfde plek als waar ze nu staan. Prima idee natuurlijk en als SP zijn wij voor. Want sporten is gezond en zwemmen een prima vrijetijdsbesteding. Lekker in het centrum, wat wil je nog meer? Daarvoor is ongeveer twintig miljoen euro uitgetrokken. Het mag wat kosten inderdaad.

Lees verder
14 juni 2020

Verbeteren woningbouwregie: doekje voor het bloeden!

Met een “plan van aanpak woningbouwversnelling 2020” wil het college de regievoering op de woningbouwproductie versterken. Door te werken met meer flexibiliteit dan aangegeven staat in de woonvisie. Waar is opgenomen, dat bij bouwprojecten van meer dan vier woningen een kwart ervan in de sociale sector moet vallen. En dat is een heel goed uitgangspunt om aan de vraag naar meer sociale huur- en koopwoningen te voldoen. Maar het college wil echter hun eigen doelstelling wijzigen. En wel op een heel slimme manier. Want ze stellen voor om projectontwikkelaars (sorry, ze worden ontwikkelpartners genoemd) de mogelijkheid te bieden om hun verplichte deel “sociaal” af te kopen. Een compensatieregeling dus. De “partner” wordt dan verplicht om een bijdrage te storten in wat ze een vereveningfonds noemen. Met andere woorden: ze kunnen voor € 11.600 hun “plicht” afkopen. Een schijntje op een project met dure huizen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier