h

Nieuws uit 2020

29 oktober 2020

Verkiezingen in zicht.

Eerst natuurlijk de verkiezingen in de Verenigde Staten waar al maanden over gesproken wordt, maar in het voorjaar toch ook de landelijke verkiezingen in Nederland. In een tijd die overschaduwd wordt door de Corona-crisis. Die niet alleen voor veel mensen het  nodige verdriet en ellende heeft teweeg gebracht, maar ook tegenstellingen heeft aangewakkerd. En gezorgd heeft voor een inmiddels overwerkte en uitgeputte groep artsen, verplegers en verzorgers. Maar ook een crisis die zaken duidelijk heeft gemaakt. Zoals bijvoorbeeld welke beroepen er écht toe doen. Dat marktwerking niet zo zaligmakend is als altijd werd beweerd. Dat de overheid toch op bepaalde zaken regie had moeten houden of weer moet krijgen. Dat bezuinigen niet altijd de oplossing is, maar dat veel kapot gemaakt heeft. Met andere woorden: dat het neoliberale denken en handelen van de laatste vijftien jaar nu zijn tol eist. Als SP hebben wij daar al die jaren tegen gestreden en zijn niet – zoals de PvdA en Groen Links – meegegaan in hun denkrichting.Lees verder
28 oktober 2020

Extra OZB strijdpunt bij behandeling begroting.

Foto: SP

Het lijkt inmiddels een jaarlijks terugkerend ritueel: de strijd om het wel of niet extra verhogen van de OZB (Onroerend Zaak Belasting) met 2% om wat extra inkomsten te verwerven. Want jaarlijks wordt die toch al met 2% verhoogd, de zogenaamde indexering. Met het extraatje moet dus aanvullend geld gevonden worden voor de (meerjaren)begroting. Net als in voorgaande jaren is dat ook nu weer punt van discussie. Het college probeert elk jaar weer deze extra post doorgedrukt te krijgen, maar de oppositie en ook coalitiegenoot VVD is daar tegen.

Lees verder
28 oktober 2020

SP stelt vragen over verkiezingen coronaproof

Foto: SP

De coronacrisis heeft grote invloed op iedereen. Juist om te zorgen
dat nu juiste beslissingen genomen worden is het belangrijk om extra
alert te zijn op de democratie. De Tweede Kamerverkiezingen worden in maart 2021 gehouden. Deze verkiezingen worden dus (waarschijnlijk) tijdens de coronacrisis georganiseerd. De SP vindt het belangrijk dat deze verkiezingen coronaproof doorgaan, zodat iedereen veilig kan gaan stemmen.

Lees verder
21 oktober 2020

"eis van 25% betaalbare huur/koopwoningen" een lege huls?"

Al vele jaren roept de politiek, bouwen, bouwen, bouwen. Ook burgemeester en wethouders (B&W) doen er aan mee. Er kwam een  woonvisie, waaruit beleid voortvloeide.  Zelfs werd er een aparte aanjager aangetrokken speciaal voor de woningbouw. In het vastgesteld beleid werd er opgenomen, dat elk nieuwbouwproject minimaal uit 25% betaalbare huur/koopwoningen moet betaan.  De SP heeft grote twijfels. B&W zijn degene die uitvoering moeten geven aan het vastgestelde beleid. Zij geven toe, dat zij dat tot nu toe, nog steeds niet doen.  Het college legt nu "de bal neer" bij de raad. Die mag 12 november, tijdens een beeldvormende avond, aangeven hoe er kan worden gestuurd, met goede instrumenten, op de woningmarkt. Conclusie van SP raadslid Tonnie Wouters : "In de vele afgelopen jaren is er dus niets gebeurd om daadwerkelijk het vast gestelde beleid uit te voeren."

Lees verder
19 oktober 2020

SP KRANT bij u in de brievenbus!!

Foto: SP

Als de rijken nóg rijker worden, krijgt iedereen het dan beter?
Nee, die droom blijkt geen realiteit. Het is een valse belofte. Wij
vechten al jaren tegen de macht van de markt. Tegen het marktdenken van het grote geld. Tegen de private rijkdom en publieke armoede. In de zorg, de huisvesting, de economie. Tegen de gedachte dat mensen vooral aan zichzelf moeten denken, in plaats van om te kijken naar elkaar. Het neoliberale denken heeft gefaald. Het is tijd voor verandering. Meer hierover kun u lezen in onze
SP krant. Tot eind oktober wordt deze verspreid in een groot deel van Meierijstad. Nee-nee sticker, of niet ontvangen? Wil je deze toch lezen? Vraag om een exemplaar of lees deze op https://sp.nl/krant/

Lees verder
14 oktober 2020

"Gemeente/Woonmeij gaan in gesprek met bewoners Bloemenwijk"

Foto: TVSCHIJNDEL / tvschijndel.nl

Alhoewel de gemeenteraad nog formeel (in november) het besluit moet bekrachtigen, komt de realisatie van het wijkgebouw en de sociale huurwoningen in de Bloemenwijk een stap dichterbij. Dat bleek tijdens de commissievergadering, waar een raadsbrede steun te zijn, om een grondexploitatie “ de Vossenberg” in het leven te roepen alsmede de huursom van het te realiseren wijkgebouw.  Wat betekent, dat de koopovereenkomst (21 juli 2020) tussen de gemeente en Woonmeij, gericht op de herontwikkeling van het gebied ‘de Vossenberg’ te Schijndel, wordt bekrachtigd. Deze herontwikkeling omvat de realisatie van een nieuw wijkgebouw en 39 sociale huurwoningen. Staat nu alles vast waar precies het wijkgebouw, de huizen en de verdere indeling van het gebied gaan komen???  Nee, de omwonenden. de buurt en andere belanghebbende zijn nu aan zet.  Wethouder Goijaarts deed deze toezegging, nav vragen van de SP en meerdere fracties, dat er uitgebreid gesproken (inspraak) gaat worden tussen genoemde partijen met de gemeente en Woonmeij.  SP-raadslid Ruud Merks: "Ik ben hier uitgebreid content mee.  Buurtbewoners, krijgen nu hopelijk echte inspraak over de herinrichting van hun buurt, ipv dat ze achteraf alleen iets mogen zeggen over de kleur van de kozijnen van het wijkgebouw"

Lees verder

Pagina's

U bent hier