h

Nieuws uit 2020

7 oktober 2020

vervolg geen extra betaalbare woningen

De SP heeft geprobeerd via het fractievoorzittersoverleg het besluit van het college om geen zelfbewoningsplicht in te voeren op de agenda te krijgen. We kregen geen steun van de andere partijen. Volgens de regeltjes van de raad komen alleen de stukken van het college op de agenda. Toch willen we het er niet bij laten zitten. Wij zijn van mening dat de gemeenteraad dit besluit zou moeten nemen. Daarom hebben we om te beginnen schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
27 september 2020

Tijdelijke woningen als verdienmodel?

Een projectontwikkelaar wil op een stuk rond aan de Beukelaarstraat in Veghel (Tussen de Udensweg en deels op het garageplein en op de grond rond een boerderij daar in die hoek) 250 wooneenheden realiseren voor spoedzoekers. Daarbij vragen wij ons af: Waarom kan een commerciële partij met een plan komen om 250 tijdelijke woonunits te bouwen voor spoedzoekers, terwijl het corporaties blijkbaar al jaren maar niet lukt om semipermanente woningen te realiseren? Ondanks diverse concrete suggesties en ideeën, die door ons als SP in de loop der jaren zijn aangeleverd.

Lees verder
26 september 2020

Gemeente Meierijstad wil geen extra betaalbare woningen!

Foto: SP

Dat is de conclusie na de beantwoording van onze vragen over betaalbaarheid van woningen. Het college vindt het juist positief als goedkope/middel dure koop omgezet wordt naar middel dure huur. Het door de raad vastgestelde beleid, bij elk nieuwbouw project 25% betaalbare woningen wordt hiermee een lege huls.

Lees verder
25 september 2020

SP vraagt aandacht voor voedselbank Veghel

Foto: voedselbankveghel.nl / voedselbankveghel.nl

SP fractie Meierijstad voerde onlangs overleg met het bestuur van de voedselbank Veghel. Daaruit bleek dat de situatie waarin zij moeten werken onhoudbaar is. De in hetzelfde gebouw gevestigde prikpost met ongeveer 150 bezoekers per dag levert problemen op. Evenals de toezegging aan de wijkraad, dat zij gebruik mogen gaan maken van het gebouw. De beperkte ruimte die dan overblijft maakt het voor (kwetsbare) vrijwilligers onmogelijk om nog actief te zijn. Mede in het licht van het weer toenemend aantal besmettingen. De anderhalve meter afstand bewaren is onmogelijk. Bovendien kwam naar voren, dat een mogelijk alternatieve locatie, waarbij ook de Rotary betrokken was, ondanks langdurig overleg weer buiten beeld is. Kortom: de noodroep vanuit de voedselbank is voor SP raadslid Kees van Limpt reden genoeg om daarover de volgende vragen aan het College van B.en W. te stellen:

Lees verder
18 september 2020

Blijven betaalbare woningen betaalbaar?

Het beleid in Meierijstad is dat bij alle nieuwe woningbouwplannen er 25% betaalbare woningen gebouwd moeten worden. Prima. Het helpt een beetje om de lange wachtlijst voor een betaalbare woning te verkorten. Ook bij projectontwikkelaars en particuliere initiatieven is het beleid van toepasing. Maar is de betaalbarheid van de woningen toekomstbestendig? In 2012 bouwt woning coöperatie de Kleine Meierij uit Rosmalen het project de Lochtenburg in Schijndel. Sociale huur appartementen in het Centrum van Schijndel. Maar…..

Lees verder
17 september 2020

Oneerlijke concurrentie

In het buitengebied zijn door de jaren heen verschillende bedrijven gevestigd. Als  kleine bedrijfjes gestart. En daarna groter en groter gegroeid. Zodat verschillende bedrijven eigenlijk op een industrieterrein zouden moeten zitten. Het gaat om een flink aantal bedrijven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier